LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tội hành nghề mê tín dị đoan quy định thế nào?

Tội hành nghề mê tín, dị đoan được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi hành nghề mê tín, dị đoan, cụ thể như sau:

 

Tội hành nghề mê tín, dị đoan

Quy định pháp luật về Tội hành nghề mê tín, dị đoan

 

Tội hành nghề mê tín, dị đoan được cấu thành do lỗi của Người nào dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.

 

Theo quy định tại Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 thì:

 

Điều 320. Tội hành nghề mê tín, dị đoan

 

1. Người nào dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

 

a) Làm chết người;

 

b) Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên;

 

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

 

Theo quy định tại Bộ luật Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009 thì:

 

Điều 247 Tội hành nghề mê tín, dị đoan được quy định như sau:

 

1. Người nào dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

 

2. Phạm tội làm chết người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.

 

Trân trọng.
P. Luật sư tranh tụng - Công ty Luật Minh Gia

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gửi yêu cầu tư vấn
Chat zalo Chat Facebook