LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tội giả mạo chức vụ cấp bậc quy định thế nào?

Giả mạo chức vụ, cấp bậc là hành vi của một người không có chức vụ, cấp bậc nhưng đã mạo danh là mình có chức vụ, cấp bậc để thực hiện hành vi trái pháp luật.


Điều 265 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về Tội giả mạo chức vụ, cấp bậc

 

a, Dấu hiệu pháp lý


 - Khách thể: tội phạm này xâm phạm trật tự quản lý hành chính Nhà nước, gây mất uy tín của cơ quan Nhà nước, xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức hoặc công dân.


+ Đối tượng tác động là chức vụ, cấp bậc mà nhà nước quy định cho cán bộ, nhân viên trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang.


- Mặt khách quan:


Người phạm tội có hành vi giả mạo cấp bậc hoặc chức vụ, được thực hiện bằng mọi hình thức (nói, viết, mặc trang phục, phù hiệu…).


+ Chức vụ có thể do bổ nhiệm, dân cử, hoặc hợp đồng… Vd: Chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp; bộ trưởng, thứ trưởng các bộ; giám đốc, phó giám đốc các sở…


+ Cấp bậc là trật tự chức vụ trong quan đội, chính quyền, đoàn thể, được thể hiện như quân hàm, phù hiệu…Vd: cấp tướng, cấp tá, cấp úy, hạ sĩ quan, binh sĩ trong lực lượng vũ trang.


Chỉ hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc để thực hiện hành vi trái pháp luật mới cấu thành tội phạm này. Nếu hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc chỉ để khoe khoang, bắt tội phạm hay mục đích nào khác không phải để thực hiện hành vi trái pháp luật thì không cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, nếu hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc để thực hiện hành vi phạm tội thì sẽ cấu thành thêm các tội phạm tương ứng đó (như tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chẳng hạn). Tội phạm này không cần dấu hiệu hậu quả.


Điều luật này quy định hai hành vi là “giả mạo chức vụ”, “giả mạo cấp bậc”. Chỉ cần người phạm tội thực hiện một trong hai hành vi trên đã đủ cấu thành tội phạm.


- Mặt chủ quan: là lỗi cố ý trực tiếp. Động cơ, mục đích không là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm này.


- Chủ thể: bất kỳ ai có năng lực trách nhiệm hình sự, đạt độ tuổi theo luật định.
 

b. Hình phạt


Người nào giả mạo chức vụ, cấp bậc thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

 

Trân trọng!

CV Nguyễn Thị Yến - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169