LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tội cho vay lãi nặng theo luật hình sự

Tội cho vay lãi nặng được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:


vay-nang-lai-jpg-04082014030345-U16.jpg
Quy định pháp luật về tội cho vay nặng lãi

a) Cơ sở pháp lí
 

Điều 163 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định:

“1. Người nào cho vay với mức lãi suất cao hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định từ mười lần trở lên có tính chất chuyên bóc lột, thì bị phạt tiền từ một lần đến mười lần số tiền lãi hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến một năm.


2. Phạm tội thu lợi bất chính lớn thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.


3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần số lợi bất chính, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

 

b) Cấu thành tội phạm
 

Chủ thể: người có NLTNHS, đạt độ tuổi luật định
 

Lỗi: cố ý
 

Động cơ, mục đích: thu lợi từ khoản tiền lãi
 

Hành vi cho vay lãi nặng: khoản 1 Điều 476 Bộ luật Dân sự 2005 quy định: Lãi suất vay do các bên thoả thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng.
 

Như vậy, theo quy định trên thì có thể hiểu nếu lãi suất cho vay vượt quá 150% lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng thì gọi là cho vay lãi nặng
 

Hành vi cho vay lãi nặng cấu thành tội phạm khi thỏa mãn 2 dấu hiệu sau:
 

- Lãi suất cho vay cao hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định từ mười lần trở lên. Đối chiếu với khoản 1 Điều 476 Bộ luật Dân sự về lãi suất thì nếu lãi suất cho vay gấp 10 lần lãi suất cơ bản do Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng.
 

- Có tính chất chuyên bóc lột được hiểu là người phạm tội lợi dụng việc cho vay, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn, cấp bách của người đi vay để cho vay với lãi suất cao nhằm thu lợi bất chính mà thực chất là bóc lột người đi vay. Tính chất chuyên bóc lột của hành vi cho vay lãi nặng ở chỗ: người phạm tội thực hiện hành vi cho vay lãi nặng nhiều lần, hành vi mang tính chuyên nghiệp, người phạm tội lấy việc cho vay lãi nặng làm một nghề kiếm sống và lấy kết quả của việc phạm tội làm nguồn sống chính
 

Nếu hành vi cho vay có tính chất tương trợ, giúp đỡ nhất thời hoặc do người đi vay mang ơn tự trả lãi thì hành vi cho vay không cấu thành tội cho vay lãi nặng

c) Hình phạt
 

Khung cơ bản: phạt tiền từ một lần đến mười lần số tiền lãi hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến một năm (khoản 1)
 

Khung tăng nặng: phạt tù từ sáu tháng đến ba năm nếu thu lợi bất chính lớn (khoản 2)
 

Hình phạt bổ sung: phạt tiền từ một lần đến năm lần số lợi bất chính, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm

Trân trọng!

CV - Nguyễn Hồng Thơ - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169