Nguyễn Kim Quý

Thời hiệu khởi kiện với hợp đồng vay được quy định như thế nào?

Luật sư tư vấn về thời hiệu khởi kiện đòi nợ vay từ tháng 4/2016. Lãi suất theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005 được quy định như thế nào?

Nội dung tư vấn: Anh ruột của em tháng 4/2016 có cho người thân trong dòng họ vay số tiền là 15.000.000đ với lãi suất 1.000.000 là 50.000đ một tháng. Đến nay người vay không trả lãi lẫn nợ gốc luôn. Dù bên anh em cố đòi người vay cứ hẹn đến bây giờ vẫn chưa trả nữa ạ. Anh của em không biết về thời hiệu khởi kiện, đến khi Em có tìm hiểu trên trang web thời hiệu khởi kiện đối với hợp đồng vay tài sản là 3 năm. Đến nay em có còn quyền khởi kiện không? Nếu còn em có đòi lại được nợ gốc lẫn lãi không ạ? Khi vay anh em có làm giấy vay người vay đã ký tên, nhưng anh ấy đã làm mất giấy hiện tại anh ấy làm lại và người vay vẫn ký tên. Cám ơn Luật sư nhiều. Tư vấn giúp em.

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

 

Vì anh bạn cho vay từ tháng 4/2016 là thời điểm Bộ luật Dân sự 2005 đang có hiệu lực thi hành nhưng người vay tiền của anh bạn vẫn hẹn và chưa trả tiền cho đến tận bây giờ và anh của bạn muốn khởi kiện để buộc bên vay phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho mình. Điều 429 BLDS 2015 quy định về thời hiệu khởi kiện về hợp đồng như sau:

 

“Điều 429. Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng

 

Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.”

 

Như vậy, thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 3 năm tính từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, tức là đối với hợp đồng vay cảu anh bạn thì thời hiệu khởi kiện được tính từ ngày khản vay đến hạn thanh toán nhưng bên vay không thực hiện nghĩa vụ làm xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của anh bạn, thời hiệu này không tính từ ngày các bên giao kết hợp đồng với nhau. Theo thông tin bạn cung cấp thì người vay tiền của anh bạn vẫn có thỏa thuận gia hạn thời gian thực hiện nghĩa vụ trả nợ, thời hiệu khởi kiện trong trường hợp này được tính lại từ thời điểm bên vay vi phạm thỏa thuận gia hạn thực hiện nghĩa vụ đó, căn cứ quy định tại Điều 157 BLDS 2015:

 

“Điều 157. Bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

 

1. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại trong trường hợp sau đây:

 

a) Bên có nghĩa vụ đã thừa nhận một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;

 

b) Bên có nghĩa vụ thừa nhận hoặc thực hiện xong một phần nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;

 

c) Các bên đã tự hòa giải với nhau.

 

2. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại kể từ ngày tiếp theo sau ngày xảy ra sự kiện quy định tại khoản 1 Điều này.”

 

Trong trường hợp của bạn thì vì các bên đã có thỏa thuận về việc gia hạn thời gian thực hiện nghĩa vụ nên thời hiệu yêu cầu khởi kiện lại được tính lại từ thời điểm mà bên vay vi phạm nghĩa vụ. Như thông tin bạn cung cấp thì bên vay tiền vẫn đang hẹn trả đến tận bây giờ nhưng không trả thì vẫn còn thời hiệu khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp, anh bạn có quyền yêu cầu Tòa án buộc bên vay phải thực hiện đúng nghĩa vụ trả tiền vay.

 

Về việc đòi lại số tiền gốc và lãi mà anh bạn đã cho vay thì vì hợp đồng vay của anh bạn với người họ hàng là hợp đồng cho vay dân sự, không phải hợp đồng tín dụng nên khi khởi kiện ra Tòa án, anh bạn sẽ chỉ được đòi khoản tiền gốc và khoản tiền lãi không quá mức lãi suất mà BLDS cho phép.

Hotline: 1900 6169