Trần Phương Hà

Thời gian công tác bị gián đoạn có được hưởng trợ cấp chuyển vùng hay không

Luật sư tư vấn về thời gian để tinh hưởng trợ cấp chuyển vùng.

 

Nội dung câu hỏi: Xin hỏi luật gia về chế độ theo NĐ 116/2010: Trường tôi công tác có một giáo viên nghỉ hưu, thời gian công tác tại vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn bị gián đoạn: Từ tháng 01/2000 đến 06/2008 thuộc xã kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đến tháng 07/2008 đến tháng 12/2013 xã thoát nghèo và đến tháng 01/2014 xã lại tái nghèo đến thời điểm hiện nay. Giáo viên này đến tháng 03/2016 thì nhận được quyết định nghỉ hưu. Vậy xin hỏi luật gia Giáo viên này có thuộc vào diện được hưởng chế độ ra khỏi vùng hoặc nghỉ hưu theo điều 8 Nghị định 116 không? (Thời gian công tác tại vùng kinh tế khó khăn bị gián đoạn)

 

Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

 

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định về điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiên kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Cụ thể:

 

"Điều 8. Trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu

 

1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

 

2. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: Mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp bằng 1/2 (một phần hai) tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu.

 

3. Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có tháng lẻ thì được tính như sau:

 

a) Dưới 03 (ba) tháng thì không tính;

 

b) Từ đủ 03 (ba) tháng đến đủ 06 (sáu) tháng thì được tính bằng 1/2 (một phần hai) năm công tác;

 

c) Từ trên 06 (sáu) tháng đến 12 (mười hai) tháng thì được tính bằng 01 (một) năm công tác."'

 

Đối chiếu với quy định trên thì với trường hợp giáo viên tại cơ quan của bạn đã có thời gian công tác tại vùng đặc biệt khó khăn từ thời điểm tháng 1 năm 2000 đến tháng sáu năm 2008 và từ 01/2014 đến nay. Tổng thời gian công tác tại vùng đặc biệt khó khăn là hơn 10 năm, nên hiện nay khi về hưu vẫn đủ điều kiện để hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu theo Điều 8 Nghị định này. Việc  có thời gian bị gián đoạn sẽ không ảnh hưởng tới chế độ nên khi nghỉ hưu giáo viên này sẽ được hưởng trợ cấp chuyển vùng.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng.
Luật gia / CV tư vấn: Phương hà - Luật Minh Gia

Hỏi tư vấn qua điện thoại