Đào Quốc Phi

Thẻ tín dụng là gì? Làm thẻ tín dụng cần điều kiện gì?

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu được cấp vốn để sử dụng ngày một gia tăng trong thời buổi hiện nay bởi những mục đích khác nhau và chi phí tăng cao. Đối với những người có thu nhập ổn định, làm thẻ tín dụng là một hình thức phổ biến, an toàn và đảm bảo đúng quy định pháp luật bởi chỉ những người có đủ điều kiện mới được cấp tín dụng và chỉ được sử dụng trong hạn mức. Cụ thể, trường hợp này quy định như thế nào, Luật Minh Gia xin tư vấn qua bài viết sau.

1. Căn cứ pháp luật quy định về thẻ tín dụng

- Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

- Thông tư 26/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng.

- Thông tư 28/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng.

- Thông tư 17/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng.

2. Thẻ tín dụng là gì?

Theo khoản 3 điều 3 Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng: Thẻ tín dụng (credit card) là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi hạn mức tín dụng đã được cấp theo thỏa thuận với tổ chức phát hành thẻ.”

Như vậy, đây là loại thẻ được phát hành cho các tổ chức, cá nhân để thực hiện các giao dịch trong hạn mức nhất định. Trong đó, thẻ tín dụng được chia thành 2 loại:

- Thẻ tín dụng tín chấp (người làm thẻ cần chứng minh tài chính được thu nhập hàng tháng)

- Thẻ tín dụng thế chấp (người làm thẻ cần chứng minh được tài khoản đảm bảo như: sổ tiết kiệm, chứng chỉ gửi tiền hoặc những giấy tờ có liên quan,…)

3. Làm thẻ tín dụng cần điều kiện gì?

Để được cấp thẻ tín dụng, các tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện để sử dụng thẻ theo quy định tại điều 16 Thông tư 19/2016/TT-NHNN, đã được sửa đổi tại Thông tư 26/2017/TT-NHNN, Thông tư 28/2019/TT-NHNN và Thông tư 17/2021/TT-NHNN:

- Đối với chủ thẻ chính là cá nhân:

+ Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước;

+ Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước.

- Đối với chủ thẻ chính là tổ chức:Tổ chức là pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam được sử dụng các loại thẻ. Chủ thẻ là pháp nhân được ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân sử dụng thẻ của pháp nhân hoặc cho phép cá nhân sử dụng thẻ phụ theo quy định tại Thông tư này.

- Đối với chủ thẻ phụ: Chủ thẻ phụ được sử dụng thẻ theo chỉ định cụ thể của chủ thẻ chính nhưng chỉ trong phạm vi quy định sau đây:

+ Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước;

+ Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước;

+ Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được người đại diện theo pháp luật của người đó đồng ý bằng văn bản về việc sử dụng thẻ được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ trả trước.

- Trường hợp đối tượng được sử dụng thẻ là người nước ngoài thì phải được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 12 tháng trở lên.”

Ngoài những điều kiện nêu trên, các chủ thể phải đảm bảo điều kiện để được cấp tín dụng qua thẻ tín dụng như sau (điểm c khoản 1 điều 15 Thông tư 19/2016/TT-NHNN):

“(i) Chủ thẻ thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 16 Thông tư này và không thuộc đối tượng không được cấp tín dụng quy định tại Điều 126 Luật các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung);

(ii) Chủ thẻ sử dụng tiền vay đúng Mục đích và có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ đúng hạn;

Trên đây là những điều kiện cơ bản để tổ chức, cá nhân có thể mở thẻ tín dụng. Bên cạnh đó, các ngân hàng sẽ quy định thêm các quy định về hạn mức, đối tượng, thời hạn cấp tín dụng, … và các yêu cầu khác cho người mở thẻ như phải có công việc ổn định, hồ sơ chứng minh thu nhập, sao kê thu nhập trung bình mỗi tháng, hợp đồng lao động, giấy tờ tài sản sở hữu…. để được mở thẻ.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gửi yêu cầu tư vấn
Chat zalo Chat Facebook