LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Luật sư tư vấn về vấn đề thẩm quyền xử phạt hành chính của Chủ tịch ủy ban nhân theo quy định pháp luật hiện hành. Chủ tịch ủy ban nhân dân được phép xử phạt tiền tối đa là bao nhiêu? Ngoài hình thức xử phạt tiền, Chủ tịch ủy ban nhân dân được áp dụng các hình phạt bổ sung nào? Để tìm hiểu chi tiết về vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn sau đây:

 

tham-quyen-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-cua-chu-tich-UBND-jpeg-02092013042850-U1.jpeg

Quy định về Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

1. Tư vấn về thẩm quyền xử phạt hành chính của Chủ tịch ủy ban nhân dân

Thẩm quyền xử phạt hành chính của Ủy ban nhân dân được quy định và hướng dẫn cụ thể đối với cấp xã, cấp huyện và chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Nếu bạn chưa tìm hiểu quy định pháp luật về vấn đề này, bạn có thể liên hệ tới Luật Minh Gia, luật sư sẽ tư vấn cho bạn những nội dung như sau:

+ Thẩm quyền xử phạt hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp;

+ Mức xử phạt tối đa mà Chủ tịch ủy ban nhân dân được phép xử phạt;

+ Các hình phạt bổ sung mà Chủ tịch ủy ban nhân dân được phép áp dụng khi ra Quyết định xử phạt hành chính;

Để liên hệ với chúng tôi và yêu cầu tư vấn, bạn vui lòng gửi câu hỏi hoặc Gọi: 1900.6169, đồng thời bạn có thể tham khảo thêm bài viết mà Luật Minh Gia tư vấn dưới đây:

2. Thẩm quyền xử phạt hành chính của Ủy ban nhân dân

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định nhưng không quá 5.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định:

+   Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

+   Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép;

+   Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh;

+   Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại;

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định nhưng không quá 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b trên đây

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định:

+   Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

+   Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép;

+   Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh;

+   Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại;

+   Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn;

+   Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng;

+   Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật;

+   Các biện pháp khắc phục hậu quả khác do Chính phủ quy định.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định, bao gồm:

+   Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

+   Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép;

+   Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh;

+   Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng hoá, vật phẩm, phương tiện;

+   Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại;

+   Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn;

+   Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hoá, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật phẩm;

+   Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng;

+   Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật;

+   Các biện pháp khắc phục hậu quả khác do Chính phủ quy định.

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Tư vấn nhanh