Trần Phương Hà

Sang tên giấy tờ xe mang tên công ty cho cá nhân

Có được sang tên xe từ xe thuộc quyền sở hữu của công ty cho cá nhân hay không? Cần thực hiện các thủ tục gì khi tiến hành bán xe của công ty cho cá nhân có liên quan đến lãnh đạo, thành viên công ty? Trình tự, thủ tục sang tên xe khi bán xe của công ty cho cá nhân là như thế nào? … luật Minh Gia tư vấn các vấn đề trên như sau:

1. Luật sư tư vấn về mua bán xe đứng tên doanh nghiệp

Việc mua bán tài sản của tổ chức, doanh nghiệp là vấn đề phổ biến khi các doanh nghiệp, công ty thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, việc bán, định đoạt tài sản của doanh nghiệp không chỉ phụ thuộc vào quyết định của người đại diện theo pháp luật. Trong một số trường hợp nhất định (như tài sản lớn, ký kết hợp đồng với các đối tác là lãnh đạo công ty, …) pháp luật quy định các điều kiện cần phải đáp ứng để ký kết hợp đồng. 

Nếu bạn chưa nắm rõ thông tin, trình tự, thủ tục để thực hiện hợp đồng mua bán giữa công ty và cá nhân, hãy đặt câu hỏi về Email của công ty Luật Minh Gia hoặc liên hệ Hotline: 1900.6169  để được các Luật sư, chuyên viên hướng dẫn tư vấn một số vấn đề như:

- Trình tự, thủ tục bán tài sản của công ty cổ phần;

- Trình tự, thủ tục sang tên đăng ký xe;

- Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động bán tài sản của doanh nghiệp.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo tình huống tư vấn dưới đây để có thêm thông tin về mua bán tài sản của doanh nghiệp cho cá nhân.

2. Hỏi về chuyển nhượng tài sản của công ty cho cá nhân

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Tôi là giám đốc công ty cổ phần có xe ô tô mang tên công ty, nay tôi muốn làm thủ tục sang tên cho con trai tôi ở cùng tỉnh. Vậy tôi cần làm những thủ tục gì, trình tự như thế nào? Các khoản thuế, phí tôi hoặc con tôi phải đóng như thế nào?

Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất, cần phải xác định chiếc xe ô tô này mang tên công ty. Như vậy, chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe này không phải là bạn mà thuộc về công ty và do bạn là đại diện chủ sở hữu.

Do đó, bạn chỉ có thể sang tên chiếc xe này cho con trai bạn thông qua hợp đồng mua bán tài sản. Cụ thể là mua bán xe ô tô.

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014:

Điều 135. Đại hội đồng cổ đông

2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;

Điều 99. Giám đốc, Tổng giám đốc công ty

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có nhiệm vụ điều hành các hoạt động hằng ngày của công ty và có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, phương án kinh doanh, kế hoạch đầu tư của công ty;

b) Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và của cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty;

c) Quyết định các công việc hằng ngày của công ty;

d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty đã được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty chấp thuận;

đ) Ký hợp đồng, thỏa thuận nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

e) Bổ nhiệm, thuê, miễn nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng đối với các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

g) Tuyển dụng lao động;

h) Lập và trình Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty báo cáo định kỳ hằng quý, hằng năm về kết quả thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh, và báo cáo tài chính hằng năm;

i) Kiến nghị phương án tổ chức lại công ty, khi xét thấy cần thiết;

k) Kiến nghị phân bổ và sử dụng lợi nhuận sau thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;

l) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Như vậy, cần xem xét giá trị tài sản của chiếc xe ô tô này.

Nếu chiếc xe ô tô này có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác thì hợp đồng bán chiếc xe ô tô này cho con trai bạn phải được sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

Nếu chiếc xe ô tô này có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác thì bạn, tức giám đốc của công ty là người có quyền đại diện cho công ty thực hiện hợp đồng bán xe này.

Thông tư số 15/2014/TT-BCA quy định về đăng kí xe:

Điều 11. Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1. Tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe phải xuất trình giấy tờ quy định tại Điều 9 Thông tư này và nộp hồ sơ gồm:

a) Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này).

b) Giấy chứng nhận đăng ký xe.

c) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe (Hợp đồng mua bán xe giữa công ty và con trai bạn).

d) Chứng từ lệ phí trước bạ (Biên lai hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt hoặc séc qua kho bạc nhà nước (có xác nhận của kho bạc nhà nước đã nhận tiền) hoặc giấy ủy nhiệm chi qua ngân hàng nộp lệ phí trước bạ theo quy định của Bộ Tài chính).

2. Đăng ký sang tên thì giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số, 4 số hoặc khác hệ biển thì nộp lại biển số để đổi sang biển 5 số theo quy định) và cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe mới.

Trong đó, các giấy tờ được quy định tại Điều 9 là một trong các loại giấy tờ sau:

a) Chứng minh nhân dân. Trường hợp chưa được cấp Chứng minh nhân dân hoặc nơi đăng ký thường trú ghi trong Chứng minh nhân dân không phù hợp với nơi đăng ký thường trú ghi trong giấy khai đăng ký xe thì xuất trình Sổ hộ khẩu.

b) Giấy giới thiệu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác, kèm theo Giấy chứng minh Công an nhân dân; Giấy chứng minh Quân đội nhân dân (theo quy định của Bộ Quốc phòng).

Trường hợp không có Giấy chứng minh Công an nhân dân, Giấy chứng minh Quân đội nhân dân thì phải có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác.

c) Thẻ học viên, sinh viên học theo hệ tập trung từ 2 năm trở lên của các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện; giấy giới thiệu của nhà trường.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Sang tên giấy tờ xe mang tên công ty cho cá nhân. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Hotline: 1900 6169