LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Quyền ưu tiên mua khi bán tài sản thuộc sở hữu chung

Nhờ luật sư giải đáp giúp: Cha mẹ chúng tôi mất đi để lại cho 3 anh em tôi một căn nhà, nay một người muốn bán nhưng hai người kia không đồng ý. Xin quý công ty luật cho biết: Có thể bán phần nhà ở thuộc sở hữu chung cho người khác không? Xin cảm ơn.

 

>> Tư vấn pháp luật Dân sự qua tổng đài 19006169

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Việc định đoạt tài sản chung được quy định tại Điều 218 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

 

“1. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền định đoạt phần quyền sở hữu của mình.

 

2. Việc định đoạt tài sản chung hợp nhất được thực hiện theo thoả thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của pháp luật.

 

3. Trường hợp một chủ sở hữu chung theo phần bán phần quyền sở hữu của mình thì chủ sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua.

 

Trong thời hạn 03 tháng đối với tài sản chung là bất động sản, 01 tháng đối với tài sản chung là động sản, kể từ ngày các chủ sở hữu chung khác nhận được thông báo về việc bán và các điều kiện bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua thì chủ sở hữu đó được quyền bán cho người khác. Việc thông báo phải được thể hiện bằng văn bản và các điều kiện bán cho chủ sở hữu chung khác phải giống như điều kiện bán cho người không phải là chủ sở hữu chung.

 

Trường hợp bán phần quyền sở hữu mà có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua thì trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày phát hiện có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua, chủ sở hữu chung theo phần trong số các chủ sở hữu chung có quyền yêu cầu Tòa án chuyển sang cho mình quyền và nghĩa vụ của người mua; bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại.

 

4. Trường hợp một trong các chủ sở hữu chung đối với bất động sản từ bỏ phần quyền sở hữu của mình hoặc khi người này chết mà không có người thừa kế thì phần quyền sở hữu đó thuộc về Nhà nước, trừ trường hợp sở hữu chung của cộng đồng thì thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu chung còn lại.

 

5. Trường hợp một trong các chủ sở hữu chung đối với động sản từ bỏ phần quyền sở hữu của mình hoặc khi người này chết mà không có người thừa kế thì phần quyền sở hữu đó thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu còn lại.”

 

Như vậy, trước hết việc định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung cần phải có sự thỏa thuận thống nhất với 2 đồng sở hữu còn lại. Nếu như 2 đồng sở hữu còn lại không đồng ý thì bạn có quyền bán phần quyền sở hữu của mình, khi đó 2 đồng sở hữu còn lại được quyền ưu tiên mua. Đối với tài sản trong trường hợp này là bất động sản nên nếu trong vòng 3 tháng kể từ ngày nhận được thông báo về việc bán mà các đồng sở hữu khác không mua thì bạn mới có quyền bán cho người khác.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Quyền ưu tiên mua khi bán tài sản thuộc sở hữu chung. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng

P. Tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ tư vấn