LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Quy định về xóa án tích

Theo quy định tại các Điều 63, 64, 65, 66, 67 Bộ luật Hình sự, người bị kết án được xó án tích và được coi như chưa bị kết án trong những trường hợp sau đây:

 

Thủ tục xóa án tích, quy định pháp luật về xóa án tích, điều kiện xóa án tích và các vấn đề khác liên quan đến án tích, cụ thể như sau:

 

mau-thay-doi-hop-tac-xa-png-13082011025719-U1.png

Quy định pháp luật về xóa án tích

 

1.  Đương nhiên xóa án tích đối với:

 

+   Người được miễn hình phạt.

 

+   Người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XI (các tội xâm phạm an ninh quốc gia ) và chương XXIV (các tội phá họai hòa bình, chống lòai người và tội phạm chiến tranh), nếu từ khi chấp hành xong bản án (xong về hình phạt và các khỏan dân sự bồi thường khác) hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành án, người đó không phạm tội mới trong thời hạn sau:

 

-   Một năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù cho hưởng án treo;

 

-   Ba năm trong trường hợp phạt tù đến ba năm;

 

-   Năm năm trong trường hợp phạt tù trên ba năm đến mười lăm năm;

 

-   Bảy năm trong trường hợp phạt tù trên mười lăm năm.

 

2. Xoá án tích theo quyết định của tòa án:

 

Tòa án quyết định xoá án tích đối với những người bị kết án về các tội quy định tại Bộ luật Hình sự, căn cứ vào tính chất của tội phạm đã được thực hiện, nhân thân, thái độ chấp hành pháp luật và thái độ lao động của người bị kết án, trong các trường hợp sau đây:

 

+   Đã bị phạt tù ba năm mà không phạm tội mới trong thời hạn ba năm kể từ khi chấp hành xong bản án họặc kể từ khi hết thời hiệu thi hành bản án;

 

+   Đã bị phạt tù trên ba năm đến mười lăm năm mà khôngt phạm tội mới trong thời hạn bảy năm kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc hết thời hiệu thi hành án.

 

+   Đã bị phạt tù trên mười lăm năm mà không phạm tội mới trong thời hạn mười năm kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc hết thời hiệu thi hành án.

 

3. Xoá án tích trong trường hợp đặc biệt:

 

Trong trường hợp người bị kết án có những tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó thường trú đề nghị thì có thể được Tòa án xóa án tích nếu người đó đã đảm bảo ít nhất một phần ba thời hạn quy định.

 

Hồ sơ cần thiết:

 

Khi người bị kết án đương nhiên xóa án tích, nếu cần cấp giấy chứng nhận xóa án tích thì làm đơn, kèm các tài liệu như giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù của trại giam nơi thụ hình án cấp, giấy xác nhận của thi hành án dân sự về việc thi hành xong các khỏan bồi thường, án phí, tiền phạt, giấy chứng nhận không phạm tội mới do Công an Quận, Huyện nơi người bị kết án thường trú cấp ( theo mẫu quy định của ngành công an), bản sao hộ khẩu, bản sao chứng minh nhân dân.

 

Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt, ngoàii các lọai tài liệu như trên, phải có văn bản đề nghị của chính quyền, cơ quan, tổ chức nơi người bị kết án thường trú, công tác.

 

Trân trọng !
P. Luật sư tranh tụng - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169