LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Quy định về Tội phá thai trái phép

Tội phá thai trái phép được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi phá thai trái phép, cụ thể như sau:

 

toi-pha-thai-trai-phep-jpg-29032013103226-U1.jpg

Quy định pháp luật về Tội phá thai trái phép

 

Theo điều 243 Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009 thì Tội phá thai trái phép được quy định như sau:

 

1. Người nào thực hiện việc phá thai trái phép cho người khác gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ của người đó hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

 

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

 

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

 

Trân trọng !
P. Luật sư tranh tụng - Công ty Luật Minh Gia

TƯ VẤN NHANH