LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Quy định về Tội mua dâm người chưa thành niên

Tội mua dâm người chưa thành niên được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi mua dâm người chưa thành niên, cụ thể như sau:

toi-mua-dam-nguoi-chua-thanh-nien-jpg-29032013102548-U1.jpg

Quy định pháp luật về Tội mua dâm người chưa thành niên

 

Theo điều 256 Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009 thì Tội mua dâm người chưa thành niên được quy định như sau:

1. Người nào mua dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến tám năm:

A) Phạm tội nhiều lần;

B) Mua dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

C) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

A) Phạm tội nhiều lần đối với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

B) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

C) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên.

4. Người phạm tội còn bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến mười triệu đồng.

Trân trọng !
P. Luật sư tranh tụng - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169