LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Quy định về tội giao cấu với trẻ em - tội dâm ô với trẻ em

Tội giao cấu với trẻ em và tội dâm ô với trẻ em được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi giao cấu với trẻ em, tội dâm ô với trẻ em, cụ thể như sau:

 

toi-giao-cau-voi-tre-em-jpg-23032013011510-U1.jpg

Quy định pháp luật về tội giao cấu với trẻ em, tội dâm ô với trẻ em

 

Theo điều 115, điều 116 Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009 thì tội giao cấu với trẻ em và tội dâm ô với trẻ em được quy định như sau:

 

Tội giao cấu với trẻ em

 

1. Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

 

A) Phạm tội nhiều lần;

 

B) Đối với nhiều người;

 

C) Có tính chất loạn luân;

 

D) Làm nạn nhân có thai;

 

Đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%.

 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

 

A) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;

 

B) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.

 

Tội dâm ô đối với trẻ em

 

1. Người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô đối với trẻ em, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:

 

A) Phạm tội nhiều lần;

 

B) Đối với nhiều trẻ em;

 

C) Đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

 

D) Gây hậu quả nghiêm trọng;

 

Đ) Tái phạm nguy hiểm.

 

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm.

 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

 

Trân trọng !
P. Luật sư tranh tụng - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169