Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Quy định về thứ tự thanh toán tiền thi hành án dân sự

Thứ tự thanh toán tiền thi hành án dân sự được hướng dẫn và quy định về số tiền bù trừ, thứ tự thanh toán, trường hợp nhiều người được thi hành án, thu tiền từ bán tài sản cầm cố, thế chấp và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

 

thu-tu-thanh-toan-tien-thi-hanh-an-dan-su-jpeg-03092013113625-U1.jpeg

Quy định về Thứ tự thanh toán tiền thi hành án dân sự

 

1. Số tiền thi hành án, sau khi trừ các chi phí thi hành án và khoản tiền quy định cụ thể: "Trường hợp cưỡng chế giao nhà là nhà ở duy nhất của người phải thi hành án cho người mua được tài sản bán đấu giá, nếu xét thấy sau khi thanh toán các khoản nghĩa vụ thi hành án mà người phải thi hành án không còn đủ tiền để thuê nhà hoặc tạo lập nơi ở mới thì trước khi làm thủ tục chi trả cho người được thi hành án, Chấp hành viên trích lại từ số tiền bán tài sản một khoản tiền để người phải thi hành án thuê nhà phù hợp với giá thuê nhà trung bình tại địa phương trong thời hạn 01 năm. Nghĩa vụ thi hành án còn lại được tiếp tục thực hiện theo quy định "  được thanh toán theo thứ tự sau đây:

 

a)  Tiền cấp dưỡng; tiền lương, tiền công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động; tiền bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tổn thất về tinh thần;

 

b)  Án phí;

 

c)  Các khoản phải thi hành án khác theo bản án, quyết định.

 

2.  Trường hợp có nhiều người được thi hành án thì việc thanh toán tiền thi hành án được thực hiện như sau:

 

a)  Việc thanh toán được thực hiện theo thứ tự quy định tại điểm 1 trên đây. Trường hợp trong cùng một hàng ưu tiên có nhiều người được thi hành án thì việc thanh toán được thực hiện theo tỷ lệ số tiền mà họ được thi hành án;

 

b)  Số tiền thi hành án thu theo quyết định cưỡng chế thi hành án nào thì thanh toán cho những người được thi hành án đã có đơn yêu cầu tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế đó. Số tiền còn lại được thanh toán cho những người được thi hành án theo các quyết định thi hành án khác tính đến thời điểm thanh toán.

 

Số tiền còn lại được trả cho người phải thi hành án.

 

3.  Số tiền thu được từ việc bán tài sản cầm cố, thế chấp hoặc bán tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành một nghĩa vụ cụ thể được ưu tiên thanh toán cho nghĩa vụ được bảo đảm đó sau khi trừ các chi phí về thi hành án.

 

4.  Thứ tự thanh toán tiền thi hành án về phá sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản.

 

5. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thu được tiền, Chấp hành viên phải thực hiện việc thanh toán tiền thi hành án quy định tại điểm 1 và điểm 2 trên đây.

 

BP Luật sư tư vấn

Công ty Luật Minh Gia

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo