LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Quy định về sự có mặt của bị đơn tại phiên tòa

Chị em chúng tôi đang có vụ kiện yêu cầu chia thừa kế tại toà án nhân dân quận đối với nhà đất của bố mẹ tôi do anh trai bố tôi đang quản lý (bố mẹ tôi mất do tai nạn lúc chúng tôi còn nhỏ).

Toà án đã thụ lý đơn kiện của chúng tôi và đã nhiều lần gửi giấy triệu tập bác tôi đến toà án để giải quyết, nhưng bác tôi cố tình không đến. Xin cho biết nếu bác tôi cứ tiếp tục không chịu ra toà thì vụ kiện có thể xử được không?

Trả lời:

Theo Điều 199 Bộ luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi bổ sung năm 2011) có quy định về sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Theo đó, sự có mặt của bị đơn được quy định như sau:

“1. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt; trường hợp có người vắng mặt thì Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

Tòa án thông báo cho đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự biết việc hoãn phiên tòa.

2. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa, nếu vắng mặt không vì sự kiện bất khả kháng thì xử lý như sau:

b) Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ;…”

Từ những căn cứ trên đây, có thể thấy, nếu bác của bạn được tòa triệu tập mà vắng mặt lần thứ nhất, thì phiên tòa sẽ bị hoãn; nhưng đến lần thì thứ hai thì Tòa vẫn sẽ tiến hành xét xử mà không có sự có mặt của bác bạn.

Hotline: 1900 6169