Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Quy định về lệ phí tòa án và mức lệ phí

Lệ phí giải quyết việc dân sự về yêu cầu dân sự và yêu cầu giải quyết về hôn nhân gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án, được quy định cụ thể về mức lệ phí Tòa án đối với từng loại vụ việc được quy định cụ thể như sau:

1. Mức lệ phí Tòa án giải quyết việc dân sự:

 

Loại lệ phí

  Mức lệ phí

Lệ phí sơ thẩm giải quyết yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động

    300.000 đồng

Lệ phí phúc thẩm giải quyết yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động

     300.000 đồng

 

2. Mức lệ phí Tòa án giải quyết các việc dân sự liên quan đến Trọng tài thương mại Việt Nam:

 

Loại lệ phí

     Mức lệ phí

Lệ phí yêu cầu Tòa án chỉ định trọng tài viên, thay đổi trọng tài viên

    300.000 đồng

Lệ phí yêu cầu Tòa án xem xét lại phán quyết của Hội đồng trọng tài về thỏa thuận trọng tài, về thẩm quyền giải quyết vụ tranh chấp của Hội đồng trọng tài; đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc

     500.000 đồng

Lệ phí yêu cầu Tòa án xem xét lại phán quyết của Hội đồng trọng tài về thỏa thuận trọng tài, về thẩm quyền giải quyết vụ tranh chấp của Hội đồng trọng tài; đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc

     800.000 đồng

Lệ phí kháng cáo quyết định của Tòa án liên quan đến trọng tài

     500.000 đồng

 

3. Mức lệ phí yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài:

 

Người yêu cầu

  Mức lệ phí

Lệ phí công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài; phán quyết của Trọng tài nước ngoài

    3.000.000 đồng

Lệ phí kháng cáo quyết định của Tòa án về việc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài; phán quyết của Trọng tài nước ngoài

    300.000 đồng

 

 

4. Mức lệ phí Tòa án khác:

 

Loại lệ phí

    Mức lệ phí

Lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

    1.500.000 đồng

Lệ phí xét tính hợp pháp của cuộc đình công

    1.500.000 đồng

Lệ phí bắt giữ tàu biển

    8.000.000 đồng

Lệ phí bắt giữ tàu bay

    8.000.000 đồng

Lệ phí thực hiện ủy thác tư pháp của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam

    1.000.000 đồng

 Lệ phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài

    200.000 đồng

Lệ phí cấp bản sao giấy tờ, sao chụp tài liệu tại Tòa án    1.500 đồng/trang A4
 

Trên đây là các quy định và cách tính về lệ phí tòa án đối với vấn đề giải quyết việc dân sự, về yêu cầu dân sự và yêu cầu giải quyết về hôn nhân gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án, theo quy định pháp luật hiện hành về phí và lệ phí tòa án.

 

Trân trọng !
P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo