LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Quy định về khởi kiện phân chia di sản thừa kế

Theo quy định tại điều Điều 645 BLDS Bộ luật dân sự thì thời hiệu khởi kiện phân chia di sản thừa kế là 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế. Trong khoảng thời gian này, những người được hưởng thừa kế có quyền khởi kiện để yêu cầu phân chia di sản, xác nhận quyền thừa kế đối với di sản.

 

Hướng dẫn thủ tục về khởi kiện phân chia di sản thừa kế, phân chia di sản thừa kế, tranh chấp về thừa kế, tư vấn từ chối nhận di sản thừa kế... cụ thể như sau:

 

Thành phần hồ sơ khởi kiện:

 

+   Đơn khởi kiện;

 

+   Các giấy tờ về quan hệ giữa người khởi kiện và người để lại tài sản: Giấy khai sinh, CMTND, giấy chứng nhận kết hôn, sổ hộ khẩu, giấy giao nhận nuôi con nuôi để xác định diện và hàng thừa kế;

 

+   Giấy tờ, tài liệu chứng minh sở hữu của người để lại di sản như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở…

 

+   Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế;

 

5. Các giấy tờ khác: Biên bản giải quyết tại UBND xã, phường, thị trấn (cấp xã); Biên bản giải quyết trong họ tộc ( nếu có), tờ khai từ chối nhận di sản (nếu có).

 


Trân trọng !
P. Luật sư tranh tụng - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169