Nguyễn Văn Cảnh

Ông bà mất không để lại di chúc thì phân chia di sản thừa kế như thế nào?

Luật sư tư vấn về trường hợp ông bà mất không để lại di chúc, bố mất sau ông bà thì mẹ và các con có được hưởng di sản thừa kế của bố từ ông bà? Tài sản tặng cho có được xem là cơ sở khiếu kiện tước bỏ quyền thừa kế?

Câu hỏi tư vấn: Thưa Luật Sư, tôi có thắc mắc như sau cần xin giải đáp: Ông bà nội tôi có 2 người con (ba tôi và cô tôi), hiện nay ông bà nội tôi đã mất (ông mất năm 1999, bà mất năm 2012) và không để lại di chúc. Ba tôi đang sống trên mảnh đất do ông bà tôi đứng tên. Cả ba và cô tôi hiện nay không ai tiến hành thủ tục mở thừa kế, cũng như khai nhận hưởng di sản thừa kế. Vậy nếu ba tôi mất trước cô tôi trong thời hạn 10 năm kể từ ngày bà nội tôi mất, và sau đó cô tôi làm thủ tục hưởng di sản thừa kế thì cô tôi có được xem là người duy nhất hưởng thừa kế của ông bà nội tôi không? Nếu ba và cô tôi không là thủ tục nhận di sản thừa kế, mà ba tôi mất đi thì mẹ tôi và anh chị em tôi có được quyền làm thủ tục hưởng di sản thừa kế để nhận phần thừa kế của ba tôi từ ông bà nội không? Nếu được thì cần làm những thủ tục nào?Cô tôi đã được ông bà nội chia cho một mảnh đất trước đó (đã chuyển sang tên của cô tôi). Khi làm giấy tờ nhà, ba tôi là người đã kí tên làm chứng về phần đất này cho cô tôi (phần đất này được làm giấy tờ nhà khi bà nội tôi còn sống). Vậy có thể xem đây là cơ sở để khiếu kiện tước bỏ quyền hưởng di sản thừa kế của cô tôi trên mảnh đất của ba mẹ tôi đang sinh sống hay không? Ai có quyền đứng ra khiếu kiện? Xin chân thành cảm ơn Luật Gia Minh và mong sớm được hồi đáp. 

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, về vấn đề của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

 

Theo quy định của BLDS 2015 quy định thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Vì ông bà đều đã mất và không để lại di chúc. Do vậy, thừa kế sẽ chia theo pháp luật. Theo Điều 649 BLDS năm 2015 quy  định:

 

“Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.”

 

Theo điểm a, khoản 1, Điều 651,BLDS 2015 quy định:

 

“1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

 

a. Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;"

 

Như vậy, người thừa kế di sản của ông bà bạn bao gồm ba bạn và người cô. Trường hợp sau khi ông bà mất nhưng chưa chia di sản thừa kế mà bố bạn lại mất thì khi đó, phần di sản mà bố bạn được hưởng từ ông bà sẽ được chia cho những người thừa kế của bố bạn. Tức mẹ bạn và các anh chị em bạn sẽ được hưởng phần di sản mà bố bạn được hưởng từ ông bà.

 

Bên cạnh đó, mặc dù trước khi ông bà mất cô đã được ông bà nội chia cho một mảnh đất (đã chuyển sang tên của cô) thì tài sản này được hợp pháp từ việc tặng cho và không được xác định là di sản thừa kế và không ảnh hưởng đến quyền thừa kế của người cô đối với phần di sản thừa kế của ông bà để lại.

 

Trân trọng!

Phòng luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169