Phạm Việt Hằng

Nhờ người thân rút tiền ngân hàng được không? Thủ tục?

Trên thực tế, vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà các chủ thể không thể tự mình tham gia các giao dịch trong xã hội, dẫn đến việc phải thực hiện ủy quyền cho người khác thay mình thực hiện các giao dịch đó. Luật Minh Gia sẽ giải đáp thắc mắc về thủ tục này như sau:

1. Giấy ủy quyền là gì?

Ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Căn cứ theo quy định tại Điều 135 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

“Điều 135. Căn cứ xác lập quyền đại diện

Quyền đại diện được xác lập theo ủy quyền giữa người được đại diện và người đại diện (sau đây gọi là đại diện theo ủy quyền); theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là đại diện theo pháp luật).”

Trên thực tế hiện nay, do nhu cầu của từng cá nhân, tổ chức, khi họ là những chủ thể có thẩm quyền có những quyền và nghĩa vụ nhất định nhưng những chủ thể này lại không có khả năng, điều kiện hoặc do hoàn cảnh khách quan để thực hiện những quyền và nghĩa vụ này. Chính vì vậy họ buộc phải ủy quyền cho cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện để đại diện cho họ thực hiện.

2. Nhờ người thân rút tiền ngân hàng có được hay không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Thông tư 23/2014/TT-NHNN được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN như sau:

“Điều 4. Ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán

1. Chủ tài khoản thanh toán được ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản thanh toán của mình.

2. Việc ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán phải bằng văn bản và được thực hiện theo quy định của pháp luật về ủy quyền.

3. Để ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán, chủ tài khoản phải gửi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản văn bản ủy quyền kèm bản đăng ký mẫu chữ ký và bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của người được ủy quyền (trường hợp bản sao không có chứng thực thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu).”

Qua đó, việc ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán như sau:

- Chủ tài khoản thanh toán được ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản thanh toán của mình.

- Việc ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán phải bằng văn bản và được thực hiện theo quy định của pháp luật về ủy quyền.

- Để ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán, chủ tài khoản phải gửi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản văn bản ủy quyền kèm bản đăng ký mẫu chữ ký và bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của người được ủy quyền (trường hợp bản sao không có chứng thực thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu).

Như vậy, chủ tài khoản được phép ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản thanh toán của mình. Tuy nhiên, việc ủy quyền phải được lập bằng văn bản, đồng thời phải kèm bản đăng mẫu chữ ký và bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu có thời hạn của người được ủy quyền.

3. Thủ tục rút hộ tiền ngân hàng cho người khác

Chuẩn bị các giấy tờ hồ sơ:

- Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu có thời hạn của người được ủy quyền;

- Giấy ủy quyền có công chứng hoặc chứng thực;

- Sổ tiền gửi tiết kiệm đứng tên chủ sở hữu là người ủy quyền (trong trường hợp đi rút sổ tiết kiệm);

- Một số giấy tờ liên quan khác mà bên ngân hàng yêu cầu thêm.

Người được ủy quyền đến trực tiếp ngân hàng, chi nhánh chủ hộ đã gửi tiết kiệm, yêu cầu nhân viên cho rút tiền ngân hàng căn cứ vào nội dung ủy quyền.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169