Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Nhờ người khác làm thủ tục hợp thửa, tách thửa đất, không lấy lại được giấy tờ thì cần làm gì?

Luật sư tư vấn về trường hợp nhờ người khác làm thủ tục hợp thửa, tách thửa đất, không lấy lại được giấy tờ. Nội dung tư vấn cụ thể như sau:

Nội dung tư vấn: Tôi có một trường hợp như thế này, nhờ luật sư tư vấn tôi phải làm gì ?  Khoảng tháng 8/2018 tôi có nhờ một bên (cá nhân) làm dịch vụ về đất đai, cụ thể là tách thửa và hợp thửa giữa 2 mảnh đất gần nhau. Cá nhân đó nhận làm, nhưng tới thời điểm này (tức gần 1 năm) họ vẫn không làm được, cũng không chịu gửi lại hồ sơ cho tôi. Vậy giờ tôi phải xử lý như thế nào trong trường hợp này? Trường hợp tôi không lấy lại được hồ sơ thì trong bao nhiêu lâu tôi có thể làm lại hồ sơ mới. Rất mong nhận được phản hồi tư luật sư, xin chân thành cám ơn. 

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia. Với vấn đề của bạn, chúng tôi xin đưa ra tư vấn như sau:

 

Do bạn không thông tin cụ thể về việc bạn nhờ cá nhân làm thủ tục tách thửa và hợp thửa là theo hợp đồng ủy quyền hay hợp đồng dịch vụ và hồ sơ bạn đưa gồm những gì,... để đưa ra tư vấn cụ thể.

 

Trường hợp bạn ủy quyền cho người đó đi làm thủ tục.

 

Khoản 1 Điều 569 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

 

1. Trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại; nếu ủy quyền không có thù lao thì bên ủy quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên được ủy quyền một thời gian hợp lý.

 

Bên ủy quyền phải báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc bên ủy quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng; nếu không báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp người thứ ba biết hoặc phải biết về việc hợp đồng ủy quyền đã bị chấm dứt.

 

Bạn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền và phải thông báo cho bên nhận ủy quyền làm thủ tục cho bạn cũng như những người có liên quan (văn phòng công chứng hợp đồng ủy quyền hoặc UBND nơi chứng thực hợp đồng, cơ quan tiếp nhận hồ sơ đất đai của bạn,...) về việc này. Nếu hợp đồng ủy quyền có quy định về thù lao thì bạn phải thanh toán cho bên nhận ủy quyền phần thù lao với những công việc mà họ đã làm.

 

Trường hợp giữa bạn và người nhận làm thủ tục tách thửa và hợp thửa ký kết hợp đồng dịch vụ.

 

Khoản 1 Điều 520 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

 

“1. Trường hợp việc tiếp tục thực hiện công việc không có lợi cho bên sử dụng dịch vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nhưng phải báo cho bên cung ứng dịch vụ biết trước một thời gian hợp lý; bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền công theo phần dịch vụ mà bên cung ứng dịch vụ đã thực hiện và bồi thường thiệt hại.”

 

Do bên nhận làm thủ tục cho bạn – bên cung ứng dịch vụ chậm trễ không thực hiện các thủ tục tách thửa, hợp thửa mà bạn yêu cầu, bạn có thể thông báo cho bên cung ứng dịch vụ biết về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng và trả cho bên cung ứng dịch vụ một khoản tiền thù lao cho phần công việc mà họ đã làm được.

 

Sau khi chấm dứt hợp đồng ủy quyền, hợp đồng dịch vụ, bên nhận làm thủ tục tách thửa, hợp thửa sẽ phải hoàn trả giấy tờ, hồ sơ cho bạn. Nếu người đó không chịu trả giấy tờ cho bạn, với các giấy tờ gốc như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bạn có thể thông báo mất để làm thủ tục cấp lại.

 

Trân trọng!

Phòng Luật sư tư vấn Dân sự - Công ty Luật Minh Gia.

Hotline: 1900 6169