Đỗ Minh Hiếu

Nhập khẩu cho vợ mới khi chưa tách khẩu cho vợ cũ, được hay không?

Chồng tôi là chủ hộ. Chồng tôi ly hôn từ 2014 nhưng vợ cũ anh chưa cắt khẩu dù đã sinh sống ở nơi khác. Chúng tôi tới công an quận nhập khẩu và được trả lời là phải thuyết phục vợ cũ cắt khẩu thì mới nhập khẩu được cho tôi. Cho tôi hỏi có nhất thiết phải cắt khẩu cho vợ cũ của anh thì tôi mới được nhập khẩu không. Nếu vợ anh quyết không tách khẩu thì có cách nào để tôi nhập khẩu và tôi có phải đăng ký tạm trú trong thời gian chờ nhập khẩu không?


Nội dung tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Về việc tách sổ hộ khẩu, Luật cư trú 2006 ( sửa đổi, bổ sung 2013) quy định:

"Điều 27. Tách sổ hộ khẩu

1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:

a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

2. Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Theo đó, pháp luật quy định quyền tách hộ khẩu là quyền nhân thân của mỗi cá nhân, không ai có quyền tự chấm dứt hộ khẩu khi chưa nhận được sự đồng ý của cá nhân đó.

Tuy nhiên, theo thông tin bạn cung cấp thì người vợ cũ đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Về việc này Điều 23 Luật Cư trú quy định:

“Người đã đăng ký thường trú mà thay đổi chỗ ở hợp pháp, khi chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới nếu có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì trong thời hạn mười hai tháng có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú.”

Do đó, nếu người vợ cũ đã có chỗ ở mới hợp pháp có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì chồng bạn có thể yêu cầu Ủy ban nhân dân phường hòa giải và yêu cầu người vợ cũ đăng ký thường trú tại chỗ ở mới.

Về vấn đề nhập khẩu cho bạn, hiện nay pháp luật không quy định giới hạn số nhân khẩu trong một hộ, cũng không quy định khi nhập khẩu cho vợ mới thì phải cắt khẩu của vợ cũ nên bạn hoàn toàn có thể nhập khẩu vào hộ khẩu chung với chồng bạn.

Thủ tục nhập khẩu bạn có thể tham khảo tại https://luatminhgia.com.vn/hoi-dap-dan-su/thu-tuc-tach,-nhap-ho-khau.aspx

Nếu bạn thực hiện thủ tục nhập khẩu ngay thì không cần phải đăng ký tạm trú.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Nhập khẩu cho vợ mới khi chưa tách khẩu cho vợ cũ, được hay không?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng


CV: Trần T. Hà – Công ty Luật Minh Gia

>> Yêu cầu tư vấn nhanh