LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Thủ tục nhận tài sản đã kê biên để thi hành án thế nào?

Khi người được thi hành án, người phải thi hành án thoả thuận để người được thi hành án nhận tài sản đã kê biên để trừ vào số tiền được thi hành án thì Chấp hành viên phụ trách tổ chức thi hành vụ việc lập biên bản về việc thoả thuận.

Trường hợp có nhiều người được thi hành án thì người nhận tài sản phải được sự đồng ý của những người được thi hành án khác và phải thanh toán lại cho những người được thi hành án khác số tiền tương ứng tỷ lệ giá trị mà họ được hưởng.

Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan thi hành án dân sự hoặc qua hệ thống bưu chính

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản thỏa thuận của người được thi hành án, người phải thi hành án về việc đồng ý để người được thi hành án nhận tài sản đã kê biên để trừ vào số tiền được thi hành án.

- Văn bản thỏa thuận của những người được thi hành án khác về việc nhận tài sản để thi hành án trong trường hợp có nhiều người được thi hành án.

- Biên bản thỏa thuận thi hành án hoặc biên bản về việc nhận quyền sử dụng đất.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)                        

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thi hành án nhận được thỏa thuận.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giao tài sản

Lệ phí (nếu có): không