LS Trần Khánh Thương

Người say rượu lái xe ô tô gây tai nạn thì xử lý thế nào?

Sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông là một trong những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật giao thông đường bộ. Hành vi này không chỉ gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện giao thông mà còn gây nguy hiểm cho những người khác khi tham gia giao thông. Nếu điều khiển phương tiện khi sử dụng rượu bia gây tai nạn giao thông thì phải chịu các trách nhiệm pháp lý thế nào?

Nội dung câu hỏi: Chào luật sư tôi muốn hỏi trường hợp như sau: Tôi có một người bạn lái xe ô tô khi say rượu đi sai đường gây tai nạn nhưng không gây chết người, không trốn tránh trách nhiệm vậy tôi muốn hỏi bạn tôi sẽ bị xử phạt như thế nào? và phải bồi thường gì cho người bị tai nạn?

Trả lời: Cảm ơn anh đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, với trường hợp anh đang vướng mắc Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Do bạn cung cấp thông tin chưa cụ thể, chúng tôi không biết chính xác mức độ thiệt hại của người bị tai nạn. Vì vậy, chúng tôi dẫn ra những quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề này để bạn tham khảo, đối chiếu với tình huống thực tế để dự liệu về trách nhiệm của người gây tai nạn:

Thứ nhất, xác định hành vi vi phạm của bạn anh:

Theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008, điều khiển phương tiện giao thông đường bộ trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định là một trong những hành vi bị cấm. Mức nồng độ cồn tối đa được quy định tại khoản 8 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ là 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở.

Thứ hai, về trách nhiệm pháp lý đối với bạn anh:

Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ trong tình trạng nồng độ cồn vượt quá quy định trên mà gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác có thể phải chịu các trách nhiệm sau:

- Trách nhiệm hình sự:

Theo thông tin anh cung cấp, bạn anh có sử dụng rượu bia, đi sai làn khi tham gia giao thông nếu thuộc một trong các trường hợp sau thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) về tội vi phạm quy định về tham giao giao thông đường bộ. Cụ thể:

+ Làm chết người;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

+ Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

Mặc dù, hành vi của bạn anh không gây ra hậu quả chết người nhưng nếu gây thiệt hại về sức khỏe, tài sản cho người theo các trường hợp nêu trên thì vẫn có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Trách nhiệm hành chính:

Nếu hành vi của bạn anh chưa đủ căn cứ để bị truy cứu trách nhiệm hình sự như đã nêu trên thì hành vi sử dụng rượu, bia, đi sai làn đường của bạn anh sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP cụ thể các mức phạt như sau:

+ Mức phạt với hành vi sử dụng rượi bia được quy định tại Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP như sau:

“6. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

c) Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

...

8. Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

c) Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

...

10. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở;

...”

Do anh chưa cung cấp thông tin mức độ nồng độ cồn cụ thể của bạn anh nên anh có thể cung cấp vào thông tin chúng tôi cung cấp trên để xác định mức phạt với bạn mình trên thực tế. Ngoài ra, bạn anh còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe tương ứng với từng mức độ vi phạm.

+ Mức phạt với hành vi đi sai làn đường gây tai nạn giao thông được quy định điểm a Khoản 7 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP với mức phạt từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng.

- Trách nhiệm bồi thường thiệt hại:

Tại Điều 590 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm như sau:

“1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.”

Theo quy định của pháp luật, thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Bạn anh có lỗi gây thiệt hại về sức khỏe cho người khác thì có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại với các mức bồi thường như đã liệt kê tại Điều 590 đã nêu trên. Các bên cũng có thể tự thoả thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần.

TƯ VẤN NHANH