LS Xuân Thuận

Nghỉ hưu trước tuổi năm 2015 hay 2016 sẽ có lợi hơn

Mẹ tôi sinh năm 1968, tham gia công tác khoảng 24 năm. Nay nếu mẹ tôi muốn về nghỉ hưu trước tuổi thì nên về hưu năm 2015 hay 2016?

Yêu cầu tư vấn: Thưa Luật sư, mẹ tôi sinh năm 1968, hiện đang là phó phòng TCKT tại công ty CP vốn nhà nước, tham gia công tác từ tháng 11/1991 ( khoảng 24 năm). Năm 2011 mẹ tôi đã được xét nâng lương lên bậc cao nhất là 4.51. Nay nếu mẹ tôi muốn về nghỉ hưu trước tuổi thì nên về hưu năm 2015 hay 2016? Và mức lương hưu được hưởng như thế nào?

Ngoài ra đang có 1 công ty khác muốn mời mẹ tôi về làm việc ở vị trí tương đương, vậy mẹ tôi nên làm thủ tục nghỉ hưu trước sau đó chuyển làm theo hợp đồng cố vấn hay chuyển công tác và tiếp tục đóng bảo hiểm cho đến khi đủ tuổi về hưu? Hướng đi nào có lợi hơn thưa luật sư?

Trả lời tư vấn: cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của mẹ  bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

 Vì câu hỏi của bạn không nêu rõ tình trạng sức khỏe và môi trường làm việc  nên tôi chia ra hai trường hợp:

TH1: Mẹ bạn không bị suy giảm khả năng lao động và không làm việc trong môi trường độc hại 15 năm thì theo quy định tại điều 50 Luật Bảo hiểm Xã hội 2006, mẹ bạn sẽ không được hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi.

“ 1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định”.

TH2: Trường hợp mẹ bạn bị suy giảm khả năng lao động theo quy định tại điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 thì:

“ Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành”.

Nếu đáp ứng đủ yêu cầu quy định tại điều 51 trên thì mẹ bạn sẽ được xét chế độ nghỉ hưu trước tuổi.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2006 thì mức lương hưu hàng tháng sẽ được xét:
 
“1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.”

Tuy nhiên, theo Khoản 3 điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì mức lương hưu hưởng sẽ là:

“ 3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%”.

Như vậy nếu mẹ bạn đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi khi bị suy giảm khả năng lao động thì nghỉ hưu năm 2015 sẽ có lợi hơn so với năm 2016  khi xét mức lương hưu được hưởng sau khi nghỉ hưu.

Để đảm bảo cho việc số năm đóng BHXH để hưởng trợ cấp theo luật quy định thì mẹ bạn có thể chuyển công tác mơi và giữ sổ bảo hiểm cũ và đóng bảo hiểm định kỳ cho đến tuổi nghỉ hưu, bởi vì nếu tiếp tục đóng BHXH  thì mẹ bạn sẽ được hưởng chế độ trợ cấp tốt hơn khi nghỉ hưu những năm sau này.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Nghỉ hưu trước tuổi năm 2015 hay 2016 sẽ có lợi hơn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng


Luật gia: Bảo Lâm – Công ty Luật Minh Gia.
 
 
 
 
 
 
Hotline: 1900 6169