LS Nguyễn Phương Lan

Mức bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

Luật sư tư vấn về mức bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm. Nội dung tư vấn như sau:


Nội dung tư vấn : Chào công ty luật minh gia tôi xin được tư vấn của quý công ty chồng tôi bị tai nạn giao thông do người ta đâm phải hai gia đình đã thống nhất giải quyết tình cảm gia đình và có biên bản thỏa thuận cụ thể như sau:
1. Gia đình người gây tai nạn có trách chịu hoàn toàn chi phí điều trị vết thương cho chồng tôi.
2. Căn cứ vào vết thương thời gian phục hồi và khả năng tham gia lao động sản xuất. Gia đình người gây tai nạn phải hỗ trợ kinh phí cho chồng tôi để chồng tôi ổn định cuộc sống trong thời gian điều trị hậu quả do tai nạn gây ra.
3. Gia đình người gây tai nạn phải có trách nhiệm thanh toán tiền điều trị vết thương,tiền viện phí và tiền sửa chữa xe mô tô do tai nạn gây ra xong gia đình người gây tai nạn mới thanh toán tiền viện phí và tiền sửa chữa xe mô tô mà chưa hỗ trợ kinh phí trong thời gian chồng tôi không đi làm.và hiện tại chồng tôi phải nhập viện để điều trị vết thương do tai nạn ,vậy xin quý công ty tư vấn giúp gia đình chúng tôi.gia đình chúng tôi có thể làm đơn đề nghị không và phải làm như thế nào? Mong quý công ty giúp đỡ tôi xin chân trọng cảm ơn.

Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn cho công ty Luật Minh Gia chúng tôi, công ty xin được tư vấn về trường hợp này như sau:
 
Căn cứ theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015 về vấn đề này như sau:
 

"Điều 590. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

 

1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

 

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

 

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

 

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

 

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

 

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định."Như vậy, gia đình bạn có thể dựa vào quy định trên để có những thỏa thuận phù hợp với quy định; đây chỉ là mức bồi thường thiệt hại về dân sự   cho nên các bên chỉ cần làm thỏa thuận về việc bồi thường này mà không cần làm đơn đề nghị bởi hai bên đã đồng ý thống nhất nội dung bồi thường. Ngoài ra đình bạn chỉ có thể làm đơn đề nghị gửi đến cơ quan công an hoặc Tòa án nếu hai bên không thống nhất được mức bồi thường trên.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Mức bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

 

 

Trân trọng
Chuyên viên Phương Lan - Công ty Luật Minh Gia