Cà Thị Phương

Mua bán trái phép hoá đơn sẽ bị xử phạt như thế nào?

Luật sư cho tôi hỏi tôi được một công ty đề nghị tìm người cần xuất hoá đơn và giới thiệu cho công ty đó để công ty xuất hoá đơn. Sau khi thành công tôi sẽ được trích % số tiền hoa hồng. Vậy luật sư cho tôi hỏi việc nhận hoa hồng như vậy có vi phạm pháp luật không? Momg luật sư giải đáp.

 

Câu hỏi tư vấn: Xin chào luật sư. Hiện tại tôi đang làm việc ở 1 công ty tư nhân. Có 1 công ty liên hệ với tôi nếu tôi giới thiệu người cần xuất hoá đơn cho bên công đó xuất hoá đơn đỏ thì sẽ trích % số tiền trên hoá đơn cho tôi. Cho tôi hỏi số tiền % đó từ đâu? Việc lấy % này có vi phạm pháp luật hay không?  Vì tôi có quen 1 người lấy % từ hoá đơn như vậy 1 tháng không làm gì cả cũng dc vài chục triệu (4-6% tổng tiền trên hoá đơn). Luật sư giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn.

 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, vấn đề của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Trong trường hợp của bạn nếu sau khi bạn giới thiệu thành công thì hành vi của công ty xuất hoá đơn và công ty cần xuất hoá đơn thì hành vi này đã cấu thành tội mua bán hoá đơn trái phép theo điều 203 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về tội in, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước như sau:

 

“1. Người nào in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước ở dạng phôi từ 50 số đến dưới 100 số hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 10 số đến dưới 30 số hoặc thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

 

a) Có tổ chức;

 

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

 

d) Hóa đơn, chứng từ ở dạng phôi từ 100 số trở lên hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 30 số trở lên;

 

đ) Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên;

 

e) Gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 100.000.000 đồng trở lên;

 

g) Tái phạm nguy hiểm.

 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

 

Khi  bạn là người trung gian giới thiệu cho các bên thực hiện hành vi mua bán hoá đơn trái phép thì mặc dù bạn không phải là người trực tiếp mua bán hoá đơn, nhưng hành vi mà ban thực hiện đã giúp sức, tiếp tay cho các bên thực hiện hành vi trái pháp luật và bạn cũng được hưởng lợi nhuận là % tiền hoa hồng. Số tiền này có được  từ  hành vi vi phạm pháp luật của các bên mà có. Vậy hành vi của bạn cũng đã cấu thành tội mua bán hoá đơn trái phép theo Điều 203 nêu trên. Mức hình phạt áp dụng cho người thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn sẽ tuỳ thuộc vào số tiền mà người đó thu lợi bất chính là bao nhiêu tính tới thời điểm mà hành vi mua bán hoá đơn trái phép bị phát hiện.

Hotline: 1900 6169