Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu xác nhận nộp thuế điện tử

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu xác nhận nộp thuế điện tử (Mẫu số: 05/TB-TĐT) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Mẫu số: 05/TB-TĐT

NGÂN HÀNG........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ........./TB-NHTM

....., ngày......tháng......năm.......

THÔNG BÁO

V/v: Xác nhận nộp thuế điện tử.

Kính gửi:         <Tên người nộp thuế :….>

 

Vào <...giờ ... phút ... giây , ngày .....>, Ngân hàng............thông báo trạng thái thực hiện thủ tục nộp thuế điện tử của người nộp thuế, cụ thể như sau:

STT

Nội dung

Giá trị

1

Số GNT

 

2

Mã hiệu chứng từ

 

3

Số chứng từ

 

4

Tài khoản trích Nợ

 

5

Nộp cho KBNN

 

6

Ngày nộp GNT

 

7

Ngày nộp thuế điện tử

 

8

Tổng số khoản

 

9

Tổng số tiền nộp NSNN

 

10

Trạng thái

 

11

Lý do <trường hợp không thành công>

 

Để tra cứu thông tin đã nộp thuếđiện tử nói trên, xin vui lòng truy cập theo đường dẫn: <đường dẫn>.

 

 

---------------------------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo