Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử (Mẫu số: 01/TB-TĐT) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Mẫu số: 01/TB-TĐT

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

Số: ........./TB-TĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

....., ngày......tháng......năm.....

THÔNG BÁO

V/v: Xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử

Kính gửi : Họ tên người nộp thuế :….

.

Trường hợp nhận hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử của người nộp thuế thì ghi:

Căn cứ hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử của người nộp thuế gửi tới cơ quan thuế lúc….ngày …  tháng  …  năm….  Cơ quan thuế xác nhận việc nộp hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử của người nộp thuế, cụ thể như sau:

+ Tên hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử:…….

+ Mã giao dịch điện tử:………

Trường hợp không nhận hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử của người nộp thuế thì ghi:

Căn cứ hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử của người nộp thuế gửi tới cơ quan thuế lúc…. ngày …  tháng  …  năm ...  Cơ quan thuế thông báo về việc không nhận hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử của người nộp thuế, cụ thể như sau:

+ Tên hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử:…….

+ Lý do:…..

Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế biết, thực hiện./.

 

 

 

 

Ghi chú: Chữ in nghiêng trong dấu chỉ là giải thích hoặc ví dụ. Chọn trường hợp 1 hoặc 2 theo kết quả xử lý.

---------------------------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo