Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

Sau khi người để lại di sản thừa kế chết sẽ phát sinh vấn đề liên quan đến phân chia di sản thừa kế của người theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật. Việc phân chia này đảm bảo xác định được những người được hưởng di sản và phần được phân chia của từng người.

 1. Luật sư tư vấn pháp luật thừa kế

Trong các vấn đề liên quan đến thừa kế thì vấn đề phân chia di sản thừa kế là vấn đề nhận được rất nhiều người khi họ tiến hành phân chia di sản. Việc phân chia di sản thừa kế như thế nào rất quan trọng bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến tình cảm của các thành viên trong gia đình, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được hưởng di sản. Trên thực tế, không khó để gặp các trường hợp có tranh chấp liên quan đến phân chia di sản thừa kế gây ảnh hưởng lớn đến tình cảm của các thành viên trong gia đình.

Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp những người thừa kế không có nhu cầu hưởng di sản hoặc muốn chuyển phần thừa kế của mình cho người khác. Khi đó, việc nắm bắt các quy định của pháp luật về vấn đề này để đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của các bên là rất cần thiết.

Để tránh các tranh chấp hoặc tránh các rủi ro cho bản thân liên quan đến thừa kế quý khách hàng hãy liên hệ với công ty Luật Minh Gia thông qua các hình thức như gửi Email tư vấn hoặc gọi tới số Hotline 1900.6169 để được đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật thừa kế của chúng tôi hỗ trợ giải đáp các vấn đề của mình.

Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo mẫu văn bản từ chối hưởng di sản thừa kế chúng tôi soạn thảo dưới đây để có thêm kiến thức về vấn đề này.

2. Mẫu đơn từ chối hưởng di sản thừa kế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 20...., tại trụ sở Văn phòng công chứng ....................., địa chỉ: Số .......................................

Tôi là:..................., sinh ngày........................, chứng  minh nhân dân số .................do Công an ..............................cấp ngày........................, đăng ký hộ khẩu thường trú tại .................

Tôi là người thừa kế theo ......................của ông/bà ...................chết ngày ...............theo Giấy chứng tử số .................... do Uỷ ban nhân dân ..............cấp ngày . .....................

Tài sản mà tôi được thừa kế là: .............................................................................................................

Nay tôi tự nguyện từ chối nhận tài sản nêu trên mà tôi được hưởng.

Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật và việc từ chối nhận tài sản thừa kế này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Người từ chối nhận tài sản thừa kế

        (Ký và ghi rõ họ tên)

 

        Nguyễn Văn B

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày ........... tháng ..............năm ...........................tại  trụ sở Văn phòng công chứng .......................

Tôi, Nguyễn Văn A - Công chứng viên Văn Phòng Công chứng..................................., thành phố ........... ký tên dưới đây:

CÔNG CHỨNG:

Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này do

Ông ........................................lập;

Ông   có tên, địa chỉ, chứng minh nhân dân và hộ khẩu thường trú tại:   

+   Tại thời điểm công chứng, người từ chối nhận tài sản thừa kế có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

+   Nội dung từ chối nhận tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

+   Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này được lập thành ...bản chính (mỗi bản chính gồm    tờ,  trang), giao cho người từ chối nhận tài sản thừa kế .............bản chính; lưu tại Phòng Công chứng ................ 01bản chính.

Số công chứng                                               Quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo