LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu văn bản thỏa thuận chọn quốc tịch cho con

Mẫu văn bản thỏa thuận chọn quốc tịch cho con là mẫu văn bản được lập ra để thỏa thuận về việc chọn quốc tịch cho con khi bố mẹ thuộc hai nước khác nhau. Mẫu văn bản thỏa thuận nêu rõ thông tin bố mẹ, thông tin trẻ, nội dung thỏa thuận.

1. Luật sư tư vấn quy định pháp luật về lựa chọn quốc tịch cho con

Trong quá trình thực hiện đăng ký khai sinh cho con trong trường hợp có cha hoặc mẹ là công dân nước ngoài thì cha mẹ cần phải có văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch cho con. Tuy nhiên, họ sẽ lúng túng không biết soạn thảo văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch cho con như thế nào để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Nắm được các tâm lý của quý khách hàng, công ty Luật Minh Gia xin chia sẻ đến quý khách hàng Mẫu văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch cho con. Trong quá trình soạn thảo văn bản quý khách có bất kỳ vướng mắc nào hãy liên hệ tới Luật Minh Gia chúng tôi bằng cách gửi câu hỏi tư vấn hoặc Gọi: 1900.6169, để được hỗ trợ tư vấn.

2. Mẫu Văn bản thỏa thuận lựa chon quốc tịch cho con

mau-van-ban-thoa-thuan-chon-quoc-tich-jpg-06032013124048-U1.jpg

Tư vấn quy định về văn bản thỏa thuận chọn quốc tịch cho con

-------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Socialist Republic of Vietnam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom - Happiness

VĂN BẢN THỎA THUẬN CHỌN QUỐC TỊCH CHO CON

AGREEMENT ON CHILD’S NATIONALITY

Hôm nay ngày

 

tháng

 

năm

 

Chúng tôi gồm

Today, date

month

year

We are

Họ tên/ Full name:

Sinh ngày

 

Tháng

 

Năm

 

Born on Day

Month

Year

CMND số (ID Card):

Dân tộc  Ethnic Group:  Kinh                 Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

Nơi thường trú(Residence):

Và And

Họ tên/ Full name:

Sinh ngày

 

Tháng

 

Năm

 

Born on Day

Month

Year

CMND/ Hộ chiếu số (ID Card/Passport No.):

Dân tộc  Ethnic Group:                                  Quốc tịch/ Nationality

Nơi thường trú/tạm trú (Residence):

Cùng thỏa thuận đồng ý lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con chúng tôi là :

Fully agree to choose Vietnamese Citizenship for our child:

Họ và tên Full name: …………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh (Date of Birth)…………………………………………………………..

Giới tính Sex: ……………………………………………………………..……………………

Giấy chứng sinh số (Birth Certificate No): ……………………………….…………………....

Dân tộc  (Ethnic Group): ……  Quốc tịch  (Nationality):……………………………………...

Chúng tôi cam đoan những lời tuyên bố trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

We undertake that the above statements are true and complete and that We take full responsibility before the law for them.

   Chữ ký của người mẹ                                             Chữ ký của người cha

Signature of Child’s Mother                                      Signature of Child’s Father

Hotline: 1900 6169