LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu tờ khai cấp đổi hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu tờ khai cấp đổi hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Tờ khai cấp đổi hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao

Dưới đây là mẫu Tờ khai cấp đổi hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao:

- Nộp 03 ảnh, cỡ 4x6cm,
phông nền màu sáng, mắt
nhìn thẳng, đầu để trần,
không đeo kính màu,
áo màu sẫm.
- Ảnh chụp cách đây
không quá 1 năm.
- Dán 1 ảnh vào khung
này, đóng dấu giáp lai vào
¼ ảnh.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------------

TỜ KHAI
CẤP HỘ CHIẾU CÔNG VỤ VÀ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO

       Họ và tên (chữ in):..............................................................................
       Sinh ngày:........... tháng........năm............ Nam..............Nữ................
       Nơi sinh: .............................................................................................

Hộ khẩu thường trú:..........................................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số:......................... cấp ngày:...................... tại:.....................................

Nghề nghiệp: .................................................Cơ quan công tác:.......................................................

Địa chỉ cơ quan:........................................................ Điện thoại:......................................................

Chức vụ:..................................... Cấp bậc, hàm (lực lượng vũ trang):..............................................

Công chức/viên chức*: Loại:....................... Bậc: .......................Ngạch:..........................................

Đã được cấp hộ chiếu Ngoại giao số:.............................cấp ngày:....................... tại: ......................

hoặc/và hộ chiếu Công vụ số: ....................................cấp ngày: .......................tại:...........................

Nay đi đến nước: ..............................................................Quá cảnh nước:.......................................

Mục đích chuyến đi:..........................................................................................................................

Dự định xuất cảnh ngày:.................................. Thời gian làm việc ở nước ngoài:...........................

Số thứ tự: .......................trong Văn bản cử đi nước ngoài số: .........................................................,

ngày ..................................; Họ và tên người ký Văn bản cử đi nước ngoài:...................................

Gia đình

Họ và tên

Năm sinh

Nghề nghiệp

Địa chỉ

Cha

 

 

 

 

Mẹ

 

 

 

 

Vợ/chồng

 

 

 

 

Con

 

 

 

 

Con

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Làm tại ............. , ngày.... tháng.....năm......
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN

(Thủ trưởng cơ quan/đơn vị nơi người đề nghị cấp hộ chiếu đang công tác (nếu là người thuộc biên chế nhà nước) hoặc Trưởng Công an phương (xã) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (nếu là người không thuộc biên chế của cơ quan Nhà nước) xác nhận những lời khai trên là đúng sự thật và người đề nghị cấp hộ chiếu đủ điều kiện được xuất cảnh).

.........., ngày tháng năm 200
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

*Loại: Ví dụ: A3, A2, A1,Ao, B, C1,C2,C3.
Bậc: Ví dụ: 2/6.., 3/8.., 1/9..,2/10.,5/12...
Ngạch: Vd: Chuyên viên, Nhân viên, Kỹ thuật viên...

---------------------------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Hỗ trợ nhanh
Chat zalo