LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà

Khi hợp đồng thuê nhà hết hạn hoặc bên thuê và bên cho thuê thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của hợp đồng thuê nhà thì hai bên sẽ ký biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà. Pháp luật hiện nay chưa ban hành cụ thể về mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà, do đó trong phạm vi bài viết này chúng tôi sẽ cập nhật mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà quý khách có thể tham khảo.

1. Luật sư tư vấn về mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà

Khi bên thuê nhà và bên cho thuê đã thỏa thuận, giải quyết xong các vấn đề trong hợp đồng thuê nhà và ký kết biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà thì xem như việc thuê nhà sẽ chấm dứt, giữa người thuê và người cho thuê không còn liên quan đến nhau về mặt pháp lý.

Do đó, nếu bạn gặp phải trường hợp trên và cần ký văn bản thanh lý, bạn có thể liên hệ với Luật sư của chúng tôi để được hỗ trợ giải quyết vướng mắc.

Bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn hoặc gọi: 1900.6169 để được hỗ trợ.

2. Mẫu văn bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

mau-thanh-ly-hop-dong-thue-nha-jpg-10032013120959-U1.jpg

Tư vấn thủ tục Thanh lý hợp đồng thuê nhà

---------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ (Mẫu)

(Căn nhà số :  đường...............phường  ............................................................ quận........................)

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm :

BÊN CHO THUÊ NHÀ:  (Gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà:..................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:...........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: .................do .....................cấp ngày.......tháng.......năm...............

Địa chỉ thường trú:..................................................................................................................         

BÊN THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên B)    

Công ty:..................................................................................................................................

Trụ sở số:...............................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:...................................................................................

Do Ông (Bà):...........................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:...........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..........................do .....................................................................

cấp ngày.......tháng.......năm.................................................................................................

Địa chỉ thường trú:.................................................................................................................

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:...................................................................................

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số ..........ngày .........tháng.........năm..........., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như­ sau:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày..........tháng ..........năm...............

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số...............thành phố  Hồ Chí Minh chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành..........bản, mỗi bản............trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số..........lưu 01 bản.         

Lập tại Phòng công chứng số .................. ngày...........tháng...........năm....................

BÊN A                                                             BÊN B

(ký và ghi rõ họ và tên)                               (ký và ghi rõ họ và tên)

----------------------

>> Luật sư tư vấn quy định về thanh lý Hợp đồng thuê nhà, Gọi: 1900.6169

Tham khảo tình huống luật sư tư vấn luật trực tuyến như sau:

Câu hỏi - Bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng gây ra quy định thế nào?

Kính gửi luật sư. Em có vấn đề thắc mắc rất cần luật sư tư vấn cho em. Nhà em xây dựng vào năm 200x, đến năm 201x nhà ông B kế bên xây, móng của nhà ông B đào sát nhà em, đến năm 201x công trình thi công cầu có thi công đóng cọc cách nhà em khoảng 80m, trong lúc thi công nhà em có hiện tượng nứt và lún nghiên về nhà ông B, em cùng các hộ bị ảnh hưởng có làm đơn gửi chính quyền và đơn vị thi công, sau đó đơn vị thi công hứa sẽ giải quyết và xin cho tiếp tục thi công, để đáp ứng tiến độ thì các hộ dân củng tạo điều kiện cho đơn vị thi công thi công đúng tiến độ đề ra, nhưng đến nay công trình mới bàn giao đưa vào sử dụng mà chúng em vẫn chưa được giải quyết thiệt hại.  LUẬT SƯ cho em hỏi giờ em phải làm thế nào? Và nguyên nhân chính nhà em bị lún nghiên là do nhà kế bên hay do công trình gây ra? Thành thật biết ơn .

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Bộ luật dân sự 2015 quy định:

"Điều 605. Bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra

Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác phải bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác đó gây thiệt hại cho người khác.

Khi người thi công có lỗi trong việc để nhà cửa, công trình xây dựng khác gây thiệt hại thì phải liên đới bồi thường."

Như vậy, nhà hàng xóm của anh/chị sẽ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu thiệt hại của anh/chị do việc xây dựng công trình của họ gây ra. Trường hợp các bên không thỏa thuận về việc giải quyết hoặc có thỏa thuận nhưng họ không thực hiện đúng thỏa thuận thì anh/chị có quyền khởi kiện đến Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú của họ để được giải quyết theo Khoản 6 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

Hotline: 1900 6169