LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà 2022

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà bao gồm những thông tin về bên thuê và bên cho thuê nhà, nội dung hợp đồng thuê nhà đã ký kết, lý do và nội dung phụ lục bổ sung và các nội dung khác liên quan mà bạn cần quan tâm, tìm hiểu khi soạn thảo hợp đồng thuê nhà và phụ lục kèm theo để bảo vệ tối đa quyền lợi của mình.

1. Phụ lục hợp đồng thuê nhà là gì?

- Phụ lục hợp đồng thuê nhà là văn bản được ban hành kèm theo và là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng thuê nhà nhằm quy định chi tiết một số điều khoản hoặc sửa đổi, bổ sung hợp đồng thuê nhà.

- Trong trường hợp bạn có vướng mắc cần hỗ trợ về hợp đồng thuê nhà, lập phụ lục hợp đồng hoặc các vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ với chúng tôi để Luật Minh Gia hỗ trợ bạn.

Ngoài ra, bạn tham khảo mẫu chúng tôi cung cấp để đối chiếu, tìm hiểu.

mau-phu-luc-hop-dong-thue-nha-jpg-04082013112019-U1.jpg

>> Hướng dẫn lập phụ lục hợp đồng thuê nhà theo mẫu, gọi: 1900.6169

2. Mẫu phục lục hợp đồng thuê nhà

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Địa danh, ngày … tháng… năm….

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số.................

 

-    Căn cứ theo HĐKT số......................đã ký ngày ……., tháng……., năm…………...

-    Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên.............................................................................

 

Chúng tôi gồm có.

BÊN CHO THUÊ NHÀ (Bên A):

CÔNG TY…………………………

Đại diên          : Ông Nguyễn Văn A

Chức vụ          : Giám đốc

Địa chỉ            : ………………

Điện thoại      : +84…………..

Fax                 : +84………….

Mã số thuế     :……………….

Số tài khoản   :………………..

BÊN THUÊ NHÀ (Bên B):

CÔNG TY…………………………………

Đại diên          : Nguyễn Văn B

Chức vụ          : Giám đốc

Địa chỉ            : ………………

Điện thoại      : +84………….. 

Fax                : +84…………

Mã số thuế     :……………….

Số tài khoản   :………………..

Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký phụ lục hợp đồng thuê nhà số....... về ………..đối với hợp đồng đã ký số ….., ngày…tháng……năm………cụ thể như sau:

1.  …………………..…………………..……

2.  …………………..…………………..……

3.  …………………..…………………..……

4.  …………………..…………………..……

5. Điều khoản chung :

5.1  Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số ................

5.2   PL HĐ được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ .......
5.3   Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số...và có giá trị kể từ ngày ký….....

ĐẠI DIỆN BÊN A

GIÁM ĐỐC

ĐẠI  DIỆN BÊN B

 GIÁM ĐỐC

>> Tư vấn quy định về phụ lục hợp đồng thuê nhà, Gọi: 1900.6169

-----------

3. Tham khảo luật sư tư vấn về hợp đồng thuê nhà

- Tư vấn xác định đối tượng của hợp đồng mua bán, thuê nhà ở

Câu hỏi:

Xin chào luật sư. Nhờ luật sư tư vấn giúp em. Trong mẫu HĐ mua, bán (cho) nhà ở, năm 2004, có công chứng nhà nước chứng thực, và cấp sổ đỏ đầy đủ. Trường hợp này là: cho nhà ở.

Vậy:- HĐ đó có bao gồm đất không? Hay chi cho Nhà, không cho đất.

- Bây giờ, nhà đó bán thì bị anh em kiện ra toà vì lí do cho nhà ở chứ không cho đất nên kiện và toà án thụ lí hồ sơ, chờ ngày ra toà.

- Nhà này hiện tại, em đã mua 2 năm và ở. Đã sang tên trước bạ đầy đủ. Em đã hỏi công chứng nhà nước thì thời điểm 2004 chỉ sử dụng 1 mẫu hợp đồng đó, nên nó bao gồm nhà và đất ở.Rất mong nhận đc tư vấn của Luật sư.

Trả lời:

Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự qua bài viết cụ thể sau đây:

>> Tư vấn thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Trong trường hợp này cần xác định quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở trong một số trường hợp thì hai quyền này không đồng nhất. Cho nên, nếu chỉ dựa vào mẫu công chứng đang ghi nhận là cho nhà thì anh/chị cần yêu cầu công chứng viên xác nhận về nội dung hợp đồng để xác định ý chí thật của các bên có chuyển nhượng cả quyền sử dụng đất hay không, bên cạnh đó cần xác định dựa vào giá bán, diện tích chuyển nhượng được ghi nhận trong hợp đồng để có căn cứ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình khi đã mua cả đất lẫn nhà.

TƯ VẤN NHANH