Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu phiếu đề nghị mượn hồ sơ, tài liệu

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu phiếu đề nghị mượn hồ sơ, tài liệu theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Phiếu đề nghị mượn hồ sơ, tài liệu  

PHIẾU ĐỀ NGHỊ MƯỢN HỒ SƠ – TÀI LIỆU

Họ và tên:...........................................................................................................................

Đơn vị:...............................................................................................................................

Đề nghị đơn vị:....................................................................................................................

Vui lòng cho mượn những tài liệu - hồ sơ sau:.......................................................................

STT

Tên tài liệu – Hồ sơ

Mã hồ sơ

Thời gian trả

Mục đích sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ CUNG CẤP                                            Ngày …… tháng …… năm 200…
□ Chấp nhận □ Không chấp nhận                                                           ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
Lý do không chấp nhận:............................

...............................................................

................................................................


         Ngày …… tháng …… năm 200…
                    ĐƠN VỊ CUNG CẤP

Tình trạng tài liệu - hồ sơ khi trả: □ Chấp nhận □ Không chấp nhận

Ý kiến khác:........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

                                                                                             Ngày …… tháng …… năm 200…
ĐƠN VỊ CUNG CẤP                                                                         ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

---------------------------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo