LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu giấy mời họp

Mẫu giấy mời họp, thư mời họp được quy định cụ thể về đơn vị mời, thời gian, địa điểm, nội dung họp cụ thể như biểu mẫu đính kèm trên đây:

 

mau-giay-moi-hop-jpg-28012013041507-U1.jpg

 

TÊN CƠ QUAN                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số:........ /CV

 

                                                                ............ , ngày..... tháng.... năm..........

 

GIẤY MỜI HỌP (Mẫu)

 

Thủ trưởng cơ quan (đơn vị)..................................................................................

                 

Kính gửi: 


Đến dự cuộc họp :............................................................................................................... (1)


Địa điểm :.............................................................................................................................


Thời gian :............................................................................................................................

 

Thủ trưởng cơ quan

  (Ký tên, đóng dấu)

 

(1) Ghi lý do cuộc họp hoặc vấn đề đưa ra trong cuộc họp

 

--------------

Tham khảo tình huống luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6169

 

Câu hỏi - Nhận được tiền do Quản lý chi sai có phải hoàn trả lại cho nhà nước?

 

Xin chào Luật sư!Tôi iện đang công tác tại một Trường X. Xin cho tôi hỏi là khi tôi công tác tại đơn vị củ (cũng là một trường Cao đẳng X), có nhận tại đơn vị một số tiền hơn 10 triệu đồng (chia làm nhiều lần, mỗi lần từ 1 đến 2 triệu). lý do được nhận: Tiền này là tiền quản lý các lớp dang học tại Trường. Khi tôi chuyển công tác về đơn vị khác 2 năm, thì đơn vị củ bị thanh tra, thanh tra kết luận là số tiền đó Hiệu trưởng chi sai và buộc thu hồi tôi cùng với gần 50 người.Kết luận nêu rõ: Hiệu trưởng chịu trách nhiệm thu hồi và đôn đốc thu hồi số tiền chi sai trên nộp kho bạc nhà nước.Xin hỏi: Nếu tôi không nộp số tiền trên thì có bị ảnh hưởng gì không? Nếu như tôi xin phép được nộp dần, thì có được hay không? Xin Luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn.

 

Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn trường hợp tương tự sau đây:

 

>> Hành vi chi sai, không đúng ngân sách Nhà nước

 

Xét thấy số tiền mà anh/chị nhận được là do Hiệu trưởng chi sai nên anh/chị cần trả lại số tiền này cho cơ quan nhà nước, theo đó nếu không trả lại số tiền bất hợp pháp này anh/chị có thể bị cưỡng chế để thu hồi đất. Bên cạnh đó, nếu anh/chị có khó khăn thì có thể làm đơn để giải trình với cơ quan nhà nước để có thể trả dần.

 

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!

 

Trân trọng
P.Luật sư trực tuyến – Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169