LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu đơn xin miễn trách nhiệm hình sự

Trong vụ án hình sự, người thực hiện hành vi phạm tội có thể làm gì để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự? Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định ở đâu? Đơn xin miễn trách nhiệm hình sự cần có những nội dung gì? … Luật Minh Gia giải đáp các vấn đề trên như sau:

1. Luật sư tư vấn về mẫu đơn xin miễn trách nhiệm hình sự

Miễn trách nhiệm hình sự là quy định mang tính nhân đạo của pháp luật nước ta đối với những người thực hiện hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội và đáp ứng được điều kiện theo quy định. Người thực hiện hành vi phạm tội nếu muốn được miễn trách nhiệm hình sự, ngoài việc phải đáp ứng các điều kiện theo quy định còn phải thực hiện các thủ tục để xin miễn trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ quy trình thủ tục cũng như cách viết đơn xin miễn trách nhiệm hình sự.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc chưa nắm rõ các thông tin cần thiết khi soạn thảo đơn xin miễn trách nhiệm hình sự, hãy gửi câu hỏi của mình qua Email của công ty Luật Minh Gia hoặc liên hệ Hotline: 1900.6169 để được các Luật sư, chuyên viên hướng dẫn, tư vấn.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo mẫu đơn dưới đây mà Luật Minh Gia cung cấp để có thể làm căn cứ soạn đơn xin miễn trách nhiệm hình sự của bạn hoặc người thân bạn.

2. Mẫu đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự

mien-trach-nhiem-hinh-su-jpg-23102014015627-U1.jpg

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______***______

………., ngày ….. tháng …… năm 20….

ĐƠN XIN MIỄN TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

  Kính gởi:          -  TÒA ÁN NHÂN DÂN...

                         -  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN ...

Tôi tên: ........ …………………….., Sinh năm .....................................................

Địa chỉ tại:.......................................................................................................

CMND số: ……………………........cấp ngày:……/…./20….. tại............................

Là bị cáo trong vụ án..............................………………… đã bị truy tố theo cáo trạng số:..................ngày......................và sẽ bị xét xử vào ngày …….. tại Tòa sơ thẩm Tòa Án Nhân Dân..............

Tôi xin trình bày như sau:

Vì ........................... nên tôi đã có những sai sót và những vi phạm trong thời gian qua. Kết quả là tôi sẽ phải ra Tòa để chịu xét xử vào ngày.........sắp tới.

Dù tôi biết là mình có lỗi và rất ăn năn về lỗi lầm này, nhưng thật sự tôi không cố ý phạm tôi, tôi không vì động cơ cá nhân khi vi phạm. Ngoài ra, mọi hậu quả đều đã được khắc phục hoàn toàn và ………………………có văn bản xin xem xét cho trường hợp của tôi.

Bằng sự tuyệt đối tin tưởng vào chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà Nước, tôi làm đơn này thỉnh cầu quý Tòa và quý Viện xem xét cho tôi được miễn trách nhiệm hình sự đối với các sai phạm của tôi trong phiên tòa sắp tới.

Tôi xin cam kết ...................................

 Tôi xin chân thành cảm ơn!

            (Ký tên)

 

            Nguyễn Văn/Thị A

THAM KHẢO DỊCH VỤ LIÊN QUAN:

+   Mẫu Đơn kháng cáo;

+   Dịch vụ luật sư tranh tụng;

+   Đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự;

+   Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật Hình sự

Hotline: 1900 6169