LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu đơn xin miễn án phí

Án phí là gì? Ai là người phải nộp tiền án phí? Mức nộp tiền án phí đối với mỗi vụ việc được tính như thế nào? Các trường hợp nào được miễn tiền án phí? Đây là những câu hỏi thường gặp, phổ biến đối với những người tham gia ở các vụ việc về hình sự, dân sự, hành chính. Để làm rõ các vấn đề trên, công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

1. Luật sư tư vấn về pháp luật dân sự

Án phí là khoản chi phí về xét xử một vụ việc mà đương sự phải nộp trong mỗi vụ án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Đây là số tiền thu theo quy định của pháp luật trong mỗi vụ án mà tòa án giải quyết để nộp vào ngân sách nhà nước nhằm bù đắp lại chi phí của nhà nước.

Pháp luật quy định cụ thể các cá nhân, tổ chức, cơ quan phải nộp tiền án phí đối với các vụ việc, mức án phí phải chịu án phí, người được miễn, được giảm án phí. Riêng đối với trường hợp được miễn, giảm tiền án phí thì người được miễn giảm án phí phải có đơn đề nghị nộp cho Tòa án có thẩm quyền kèm theo các tài liệu, chứng cứ chứng minh thuộc trường hợp được miễn, giảm. Tuy nhiên, có nhiều người còn lúng túng trong việc soạn thảo văn bản đề nghị xin miễn, giảm án phí. Vì vậy, công ty Luật Minh Gia xin cung cấp mẫu đơn xin miễn án phí để bạn có thể tham khảo.

Ngoài ra, nếu bạn có bất kyd thắc mắc nào liênq uan đến tiền án phí, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua hình thức gửi Email tư vấn hoặc liên hệ qua tổng đài 1900.6169 để được hỗ trợ tư vấn về các vấn đề mình đang vướng mắc.

2. Mẫu đơn xin miễn án phí

don-xin-mien-an-phi-jpeg-04122012014236-U1.jpeg

Luật sư tư vấn và hướng dẫn viết đơn xin miễn án phí

Đơn xin miễn án phí trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----****-----

ĐƠN XIN MIỄN ÁN PHÍ (Mẫu)

Kính gửi:            - TOÀ ÁN NHÂN DÂN ............................

- UBND XÃ (PHƯỜNG)........................

Tôi là: ...................................... Sinh ngày: ..........................

CMND số:................................ Ngày cấp:............................ Nơi cấp:......................

Nơi đăng ký HKTT: ..................................................................................................

Chỗở hiện tại: ...........................................................................................................

Hiện tôi là nguyên đơn(Bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan)trong vụ kiện dân sự về việc..........................................................................giữa .................................với.............trú tại .................................................................................................................................

và đã được Toà án nhân dân ...........................nhận đơn khởi kiện.

Nay vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, bản thân tôi .................................................................................và không có khả năng nộp tiền án phí.

Vậy, tôi viết đơn này kính mong Quý toà xem xét  hoàn cảnh kinh tế và .......................................của tôi và miễn, giảm tiền án phí cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

.................,  ngày ........tháng......năm.............

Xác nhận của UBND xã (phường)..........:

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trân trọng !

Công ty Luật Minh Gia