LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Đơn xin hoãn phiên tòa

Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về việc hoãn phiên toà? Căn cứ hoãn phiên toà hình sự, dân sự, hành chính? Việc hoãn phiên toà được thực hiện tại thời điểm nào? Trường hợp đương sự có nhu cầu tạm hoãn phiên toà thì có phải làm đơn đề nghị không? Nội dung đơn cần những nội dung chủ yếu nào?

1. Luật sư tư vấn hoãn phiên toà

Hoãn phiên toà có thể hiểu là việc chuyển thời điểm tiến hành phiên toà đã định sang thời điểm khác muộn hơn và chỉ được thực hiện khi có các căn cứ do pháp luật quy định, sau thời hạn đó, vụ án sẽ được tiến hành xét xử. Việc hoãn phiên toà hình sự, dân sự, hành chính phải được thực hiện theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính và chỉ được tiến hành khi có Quyết định hoãn phiên toà bằng văn bản được chủ tọa phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử ký tên và thông báo công khai tại phiên tòa; đối với người vắng mặt thì Tòa án gửi ngay cho họ quyết dịnh đó, đồng thời gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp. Hoãn phiên toà không chỉ có ý nghĩa đối với những người tham gia tố tụng mà còn có vai trò quan trọng với đương sự trong vụ án, bởi việc hoãn phiên toà không được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục thì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Trường hợp đương sự vì nguyên nhân khách quan phải tạm hoãn phiên toà như ốm đau, phải cách ly, không thể di chuyển được,…thì phải làm đơn đề nghị về việc tạm hoãn phiên toà đến Toà án nhân dân. Nếu bạn có vướng mắc trong việc soạn thảo đơn xin hoãn phiên toà hoặc có các thắc mắc liên quan đến trình tự, thủ tục, căn cứ hoãn phiên toà thì bạn có thể gửi câu hỏi đến Luật Minh Gia hoặc gọi Hotline1900.6169 để được chúng tôi hỗ trợ.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo mẫu đơn xin hoãn phiên toà hình sự chúng tôi soạn thảo dưới đây.

2. Mẫu đơn xin hoãn phiên toà

mau-don-xin-hoan-phien-toa-jpg-24052013123510-U1.jpg

Đơn xin hoãn phiên tòa (ảnh minh họa)

--------------------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------***---------

ĐƠN XIN HOÃN PHIÊN TOÀ

Kính gửi:     - Toà Án Nhân Dân Thành Phố .............................

                    - Hội đồng xét xử

Tên tôi là: ……….............................……….. Sinh năm: ............................................

Thường trú:…………………………………................…................................………......

Tôi là bị cáo trong vụ án “ ……....…….” do  VKSND thành phố …..................... giữ quyền công tố .

Ngày ../../…., tôi nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày .................Tôi tôn trọng và tự giác chấp hành các quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên từ  ngày ................................... tôi bị trở ngại khách quan như sau:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Lo ngại sức khoẻ không đảm bảo tham gia phiên toà nên tôi làm đơn này kính mong Quý toà, Hội đồng xét xử cho hoãn phiên Toà dự kiến vào ngày .../.../... chuyển sang một ngày khác để tôi có điều kiện tham gia và trình bày quan điểm, nguyện vọng.

Tôi cam kết, ngay sau khi sức khoẻ ổn định sẽ tuân thủ, chấp hành đầy đủ mọi quyết định của quí Toà.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Thành phố.............., ngày ......tháng.....năm 20.......

Người làm đơn

Hotline: 1900 6169