Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu đơn tố cáo

Theo quy định pháp luật hiện hành thì tố cáo là gì? Khi nào một cá nhân có thể thực hiện quyền tố cáo của mình? Việc tố cáo được thực hiện bằng những hình thức nào? Mẫu đơn tố cáo cần những nội dung chủ yếu gì?

1. Luật sư tư vấn về tố cáo

Tố cáo là việc cá nhân báo cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền về bất kì hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà họ cho rằng hành vi ấy vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quy định của tổ chức, cộng đồng đã gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp, uy tinh, danh dự của Nhà nước, tổ chức, cá nhân để xử lý, ngăn ngừa hoặc khắc phục hậu quả do hành vi, việc làm đó gây ra.

Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng tố cáo và việc bảo đảm quyền tố cáo của công dân, coi tố cáo là một trong những kênh thông tin giúp Nhà nước phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật để bảo vệ quyền. lợi ích hợp pháp của cá nhân, tập thể và Nhà nước.

Theo quy định của Luật tố cáo hiện hành thì việc tố cáo được thực hiện bằng đơn hoặc được trình bày trực tiếp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Tuy nhiên, không phải cá nhân nào cũng nắm rõ những vấn đề liên quan việc thực hiện quyền tố cáo của mình cũng như còn gặp khó khăn trong việc soạn mẫu đơn tố cáo. Trường hợp bạn gặp vướng mắc trong việc thực hiện quyền tố cáo của mình thì bạn có thể liên hệ đến Luật Minh Gia bằng hình thức gửi câu hỏi qua email hoặc gọi Hotline1900.6169 để được chúng tôi hỗ trợ.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo mẫu đơn tố cáo mà Luật Minh Gia soạn thảo dưới đây.

2. Mẫu đơn tố cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                     Địa danh, ngày ..... tháng .... năm .....

ĐƠN TỐ CÁO (Mẫu)

Kính gửi: ………………................................................................……………(1)

Họ và tên: .........................(2); mã số hồ sơ .....................................................(3)

Địa chỉ: ..................................................................................................................

Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của: .........................................

................................................................................................................................(2)

Nay tôi đề nghị: .........................................................................................................

.................................................................................................................................(3)

Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

                                                                                  Người tố cáo

                                                                             (ký và ghi rõ họ tên)

                                                                             NGUYỄN VĂN/THỊ A

(1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo.

(2) Họ chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo.

(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận  và  xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn