LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu đơn khởi kiện mới nhất năm 2022

Mẫu Đơn Khởi kiện được luật sư tư vấn, hướng dẫn viết đơn kiện theo quy định pháp luật hiện hành, giải thích hỗ trợ khi có vướng mắc như: Đơn khởi kiện gồm những nội dung gì? Thủ tục nộp đơn khởi kiện dân sự như nào? Để tìm hiểu chi tiết về vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn như sau:

1. Đơn khởi kiện là gì? Đơn khởi kiện quy định thế nào?

Đơn khởi kiện là hình thức biểu đạt yêu cầu của người khởi kiện đến Tòa án. Với tính chất là cơ sở pháp lý quan trọng để Tòa án xem xét quyết định thụ lý vụ án dân sự, vì vậy, đơn khởi kiện phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hình thức và nội dung.

Nếu bạn chưa tìm hiểu quy định pháp luật về vấn đề này, bạn có thể liên hệ tới Luật Minh Gia, luật sư của chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn những nội dung như sau:

- Nội dung Đơn khởi kiện;

- Hình thức Đơn khởi kiện;

- Thủ tục, hồ sơ khởi kiện vụ án dân sự;

- Mẫu Đơn khởi kiện dân sự;

>> Luật sư tư vấn viết đơn khởi kiện, gọi: 1900.6169

Dưới đây là Mẫu Đơn khởi kiện do Luật Minh Gia cung cấp, gồm mẫu đơn khởi kiện theo quy chuẩn tòa án và đơn khởi kiện do luật sư soạn thảo áp dụng thực tế, kính mời bạn đọc tham khảo hoặc hỏi ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục khởi kiện.

2. Mẫu Đơn khởi kiện chuẩn quy định tòa án

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

-------

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

(Về việc: .....)

Kính gửi: Toà án nhân dân (2).............................

Họ và tên người khởi kiện: (3) ............................

Địa chỉ: (4) ...........................................................

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) (5) .....

Địa chỉ: (6) ............................................................

Họ và tên người bị kiện: (7) ..................................

Địa chỉ: (8) ............................................................

Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9) .....

Địa chỉ: (10) ...........................................................

NỘI DUNG KHỞI KIỆN

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11) sau đây:

.........................................................................

.........................................................................

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11) sau đây:

.........................................................................

.........................................................................

Họ và tên người làm chứng (nếu có) (12) ......

Địa chỉ: (13) ....................................................

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

1.......................................................................

2.......................................................................

3.......................................................................

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)

.........................................................................

.........................................................................

Người khởi kiện (16)

 

NGUYỄN VĂN A

>> Hướng dẫn viết Đơn khởi kiện theo quy định, gọi: 1900.6169

Hướng dẫn viết đơn khởi kiện theo mẫu:

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày….. tháng ….. năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sn có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).   

(5), (7) và (9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8) và (10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

(12) và (13) Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác tại Công ty B, trụ sở làm việc tại số …phố…quận…TP Hà Nội).

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …)

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

---

3. Mẫu đơn khởi kiện cập nhật mới nhất

---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

----------

Hà Nội, ngày ....tháng ....năm 202x

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

Về việc ...

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội

Nguyên đơn:

Công ty Cổ phần Thương Mại X.

Địa chỉ: Số X, phố Nguyễn Văn X, phường BM, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn X - chức vụ: Giám đốc

Bị đơn:

Công ty Cổ phần Y

Địa chỉ: Tòa nhà X, phường Y, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Đại diện theo pháp luật: Ông Lê Văn X - chức vụ: Tổng giám đốc.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

Ngân hàng TMCP Z

Địa chỉ: ..............

Đại diện theo pháp luật: Ông ............ - Trưởng phòng .... làm đại diện theo Ủy quyền số .... ngày ... của Tổng Giám đốc Ngân hàng Z

Nội dung khởi kiện:

Ngày 21/12/20xx tại Ngân hàng Z, Công ty Cổ phần Thương mại X - Đại diện là Nguyễn Văn X, chức danh Giám đốc công ty, đã ký hợp đồng thế chấp .... với Ngân hàng TMCPZ. Tài sản thế chấp theo Hợp đồng đã được mô tả cụ thể trong Hợp Đồng thế chấp. Tổng giá trị tài sản thế chấp hai bên xác định là xx.tỷ VNĐ.

Theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP Z, Công ty tôi phải mua bảo hiểm cho tài sản thế chấp. Đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm, loại hình bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm được Ngân hàng Z chấp thuận là Công ty Cổ phần Y

Ngày 2x/0x/201x tôi đã đại diện Công ty ký giấy yêu cầu bảo hiểm với số tiền bảo hiểm xx tỷ VNĐ. Cùng ngày tôi đại diện Công ty cổ phần X đã ký hợp đồng bảo hiểm số xx với Công ty cổ phần Y do ông Lê x làm giám đốc đại diện, với các nội dung cụ thể: .....

Công ty cổ phần Y đã cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho Công ty cổ phần X với tài sản được bảo hiểm: theo danh mục tài sản đính kèm.

Ngày 2x/0x/20xx, tài sản thế chấp và mua bảo hiểm ... xảy ra cháy nổ. Ngay sau khi sảy ra vụ việc Công ty tôi đã báo cho Công ty Y và làm các thủ tục để hưởng bảo hiểm. Nhưng công ty Y đã từ chối chi trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng duy nhất và không hủy ngang trong suốt quá trình bảo hiểm là Ngân hàng Z.

Với lý do: ...........

Công ty cổ phần Y từ chối chi trả tiền bảo hiểm cho Công ty chúng tôi là không đúng theo Hợp đồng và không đúng theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm.

Vì vậy, Công ty cổ phần X khởi kiện yêu cầu công ty cổ phần Y chi trả số tiền bảo hiểm cho toàn bộ thiệt hại của lô máy móc thiết bị bảo hiểm theo hợp đồng số ........., số tiền là xx tỷ VNĐ.

Kèm theo đơn khởi kiện có danh mục hồ sơ.

NGƯỜI KHỞI KIỆN

(ký tên và đóng dấu)

>> Luật sư hướng dẫn thủ tục khởi kiện, liên hệ: 1900.6169

---

4. Tình huống tư vấn về đơn khởi kiện và quyền khởi kiện

- Khởi kiện để đòi quyền lợi thế nào? viết đơn khởi kiện như thế nào?

Câu hỏi:

Em xin chào luật sư! Đầu tiên cho e xin gửi lời chúc sức khỏe đến luật sư. Luật sư cho e hỏi: Em có đưa 50.000.000đ cho 2 vợ chồng nhà anh A và vợ chồng A có viết giấy đã nhận tiền để mua oto cho gia đình em: Trong giấy có ghi rõ ràng là nếu không mua được xe sẽ hoàn tiền lại cho gia đình em, và có ghi nếu không hoàn tiền sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. đã 1 năm từ lúc gia đình e giao tiền nhưng gia đình anh A không chịu hoàn tiền cho gia đình em. Luật sư cho em hỏi bây giờ em phải làm đơn kiện kiểu gì ạ? Em xin cảm ơn

Trả lời tư vấn:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về quyền khởi kiện để bảo vệ quyền lợi

Điều 186 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định:

“Điều 186. Quyền khởi kiện vụ án

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.”

Theo quy định trên thì trong trường hợp quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm thì anh/chị có quyền khởi kiện đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đó.

Thứ hai, về thẩm quyền thụ lý đơn khởi kiện

Căn cứ theo các Điều 26, 35 và 39 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định:

“Điều 26. Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

3. Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự.

Điều 35. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện

1. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này;

Điều 39. Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ

1. Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:

a) Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;

…”

Theo các quy định trên thì anh/chị có quyền khởi kiện đến Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bên nhận tiền cư trú, làm việc. Đơn khởi kiện cần phải có một số nội dung cơ bản theo quy định tại Khoản 4 Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

Thứ ba, về mẫu đơn khởi kiện

Bạn tham khảo mẫu đơn khởi kiện chúng tôi đã cung cấp tại phần tư vấn trên đề đối chiếu, áp dụng trường hợp của mình

---

- Thủ tục khởi kiện đối với hợp đồng cho vay tiền như thế nào?

Câu hỏi:

Thưa luật sư, năm 20xx tôi có mượn hộ cho một người bạn 300 triệu đồng với lãi suất 4,5%/tháng sau đó xuống 3%/tháng, rồi xuống 1,5%/tháng. Từ tháng 3-20xx, đến nay người bạn ấy không trả tôi cả gốc lẫn lãi. Vậy bây giờ tôi khởi kiện thì thực hiện thủ tục tại tòa án thế nào? Và có khả năng thắng kiện không thưa luật sư.

Trả lời: Công ty Luật Minh Gia xin tư vấn cho bạn như sau:

- Quan hệ phát sinh quyền khởi kiện

Theo thông tin bạn đưa ra thì việc mượn tiền hộ của bạn xác lập quan hệ dân sự giữa bạn và người bạn kia. Trong đó bạn là người cho vay tiền. Tuy nhiên chúng tôi không rõ việc mượn tiền của bạn có được lập thành hợp đồng hay không, và nếu có thì là loại hợp đồng gì. Nếu không có hợp đồng vay mượn tiền thì bạn không thể đòi lại được khoản tiền cho vay này. Còn nếu có hợp đồng cho vay thì:

- Nếu hợp đồng vay tiền giữa hai bên là hợp đồng vay không kỳ hạn:

Trong trường hợp này, bạn phải thông báo cho bên vay biết việc bạn muốn lấy lại tiền theo quy định tại Bộ luật dân sự: “Đối với hợp đồng vay không kỳ hạn và có lãi thì bên cho vay có quyền đòi lại tài sản bất cứ lúc nào nhưng phải báo trước cho bên vay một thời gian hợp lý và được trả lãi đến thời điểm nhận lại tài sản, còn bên vay cũng có quyền trả lại tài sản bất cứ lúc nào và chỉ phải trả lãi cho đến thời điểm trả nợ, nhưng cũng phải báo trước cho bên cho vay một thời gian hợp lý”. Nếu hết thời hạn thông báo mà bên vay vẫn cố tính không trả thì bạn có quyền khởi kiện ra Tòa án nhân dân yêu cầu giải quyết.

- Nếu hợp đồng vay tiền giữa hai bên là hợp đồng có kỳ hạn:

Trong trường hợp này, bạn có quyền khởi kiện ra Tòa án yêu cầu bên vay tiền hoàn trả lại toàn bộ tiền gốc và tiền lãi. Ngoài ra, bạn có quyền yêu cầu bên vay phải trả lãi lãi nợ quá hạn theo lãi suất cơ bản do ngân hàng nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ theo quy định Bộ luật dân sự.

Thứ hai, về lãi suất cho vay khi giải quyết tranh chấp

Trường hợp của bạn, bạn đã vi phạm quy định về lãi suất cho vay theo Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về lãi suất vay như sau:

“Lãi suất vay do các bên thoả thuận. Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác"

Như vậy, lãi suất do các bên thỏa thuận sẽ không được vượt quá: 20%/năm và lãi suất cho vay tối đa trung bình một tháng sẽ là: 20 : 12 = 1,66%/tháng. Do vậy khi bạn khởi kiện thì tòa án sẽ không bảo vệ phần lãi vượt quá khung quy định.

Bạn tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình! Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác bạn liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp.

Hỏi tư vấn qua điện thoại