LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự

Pháp luật tố tụng dân sự hiện hành quy định về đơn khởi kiện như thế nào? Trong đơn khởi kiện bao gồm những nội dung gì? Bạn có thể tham khảo mẫu đơn khởi kiện của Công ty Luật Minh Gia như sau:

1. Luật sư tư vấn viết đơn khởi kiện về dân sự

Xuất phát từ nguyên tắc tôn trọng quyền tự định đoạt của các đương sự, pháp luật quy định quyền khởi kiện như một hình thức để các cá nhân, tổ chức tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong giao dịch dân sự. Theo đó, để Tòa án có thể giải quyết tranh chấp phát sinh thì các bên cần phải có đơn khởi kiện gửi đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy các bên đương sự còn gặp nhiều lúng túng trong quá trình soạn đơn khởi kiện; khi đơn khởi kiện không thể hiện hết các nội dung theo quy định của pháp luật sẽ dẫn đến vấn đề đơn khởi kiện sẽ phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần; làm mất thời gian của các bên đương sự.

Vì vậy, công ty Luật Minh Gia đưa ra mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự với các nội dung cơ bản như thông tin về bên khởi kiện và bên bị kiện, nội dung yêu cầu Tòa án giải quyết và các vấn đề liên quan. Mẫu đơn được soạn thảo dựa trên các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự nên trong quá trình áp dụng vào vụ việc thực tế của mình, nếu có vướng mắc chưa rõ, bạn hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc Gọi: 1900.6169 để được hỗ trợ.

2. Mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự


mau-khoikien-vu-an-dan-su-jpeg-04122012014841-U1.jpeg

Luật sư tư vấn và hướng dẫn viết đơn khởi kiện vụ án dân sự

Đơn khởi kiện vụ án dân sự trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

_______________________________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_______________

                                                  ……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ

                    Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………………......................

Họ và tên người khởi kiện: (3)………………………………………….……….

Địa chỉ: (4) ……………………………….………. Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) (5) ……

Địa chỉ: (6) …………………….…………….………. Họ và tên người bị kiện: (7) ……..………………………..….…….

Địa chỉ: (8) ……………………….…………. Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)…….. ……

Địa chỉ: (10) ………………….………………………….……………………. Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11)………………………….....…………………………………………………………………

Họ và tên người làm chứng (nếu có) (12)……..……...………………………………………………..

Địa chỉ: (13) ………………………………………….………………………….…………………….

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

1……………………………………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………...

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...                           

Người khởi kiện (16)

Hướng dẫn viết đơn khởi kiện theo mẫu số 01

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày…..tháng…..năm……).

 (2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

 (3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

 (4) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).    

 (5), (7) và (9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

 (6), (8) và (10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

 (11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

 (12) và (13) Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác tại Công ty B, trụ sở làm việc tại số …phố…quận…TP Hà Nội).

 (14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …)

 (15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

 (16) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

-------

Tham khảo tình huống liên quan về giải quyết tranh chấp như sau:

Câu hỏi: Tư vấn về tranh chấp thừa kế khi đã sử dụng ổn định 30 năm

Đầu tiên tôi xin gửi lời chúc sức khỏe tới Ban lãnh đạo và các thành viên trong công ty. gia đình em đang gặp vướng mắt về vấn đề phân chia tài sản thừa kế nên em viết thư này nhờ luật sư trợ giúp em.Em xin trình bầy vấn đề như sau:Gia đình Ông nội (đã mất) trước năm 1982 và có 3 người con: Giờ thì mất hai chỉ còn bố em là con út và hai chị dâu. Khi bà nội em mất từ năm 1982 gia đình em vẫn ở trên mảnh đất đó, đóng phí sử dụng đất hàng năm và được cấp sổ đỏ tên bố mẹ em. Cho đến tháng 1/2017 không xảy ra tranh chấp gì .- Tháng 5/2017 thì có đơn kiện đòi chia tài sản vậy giờ đây gia đình em phải làm như thế nào? Em mong luật sư tư vấn giúp gia đình em nên giải quyết vấn đề này như thế nào? Em xin cảm ơn luật sư và ban chuyên ngành đã giúp đỡ em!

Trả lời: Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự như sau:

>> Tư vấn về chia di sản thừa kế theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015

>> Phân chia di sản thừa kế trong gia đình

Trường hợp này cần xác định bà nội còn sống hay không và có căn cứ để chia di sản thừa kế hay không?

Trong trường hợp này nếu bà mất trước ông thì gia đình cần xác định thời hiệu khởi kiện phân chia di sản thừa kế là 30 năm, như vậy năm 2017 đã hết 30 năm nên gia đình bạn đang trực tiếp sử dụng sẽ được quyền sở hữu nên những đồng thừa kế khác không có quyền yêu cầu khởi kiện phân chia di sản thừa kế này.

Trân trọng !