LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu di chúc

Nội dung trong bản di chúc cần thế hiện về thông tin người viết di chúc, tài sản cho người hưởng thừa kế, người nhận di sản thừa kế, các thông tin về thời gian, địa điểm, nơi lập di chúc, người làm chứng và các thông tin khác cụ thể như đính kèm trên đây:

mau-di-chuc-jpg-06082013021520-U1.jpg

Mẫu di chúc

 

Mẫu di chúc được thể hiện theo đính kèm trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục lập di chúc.

---------------------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

 

DI CHÚC (Mẫu)

Hôm nay, ngày … tháng …  năm ….., tại trụ sở Phòng Công chứng số … Thành phố Hà Nội - địa chỉ tại:…….........................................................................................……


Tôi tên là: ……………………………………………………………………….....................


Chứng minh nhân dân số:………………………………………………………..................


Hộ khẩu thường trú tại:……………………………………………………………..................


Lập và ký tên vào Di chúc này nhằm để lại phần tài sản của tôi trong khối tài sản chung của vợ chồng cho con có nội dung  nh­ư sau:
 

I -Tài sản để lại cho người thừa kế: 

Tôi và chồng/vợ tôi (ông/bà ……………………………….,   đã chết năm  ……..) là đồng sở hữu toàn bộ 03 khối tài sản là nhà ở gắn liền với đất có đặc điểm cụ thể như sau:


1. Nhà đất tại:……………………………………………………..với các đặc điểm sau:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................


2.Nhà đất tại:…………………………………………………………..với các đặc điểm sau:

+  Thửa đất được quyền sử dụng

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................


+   Tài sản gắn liền với đất:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

3. Nhà đất tại:……………………………………………………..với các đặc điểm sau:


+   Thửa đất được quyền sử dụng

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Đến nay, do tuổi cao, sức yếu tôi làm Di chúc này phân chia toàn bộ phần tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi trong khối tài sản chung hợp nhất của vợ chồng tôi và phần tôi được hưởng thừa kế từ chồng tôi (ông/bà ……………………………. - đã chết) để lại cho các con, cháu tôi có tên dưới đây, theo kỷ phần như sau:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

II-  Những nội dung khác liên quan đến nội dung Di chúc này:


a)     Ngoài người có tên trên đây, tôi không để lại di sản thừa kế cho bất kỳ người nào khác;


b)    Tôi không có bất kỳ một khoản nợ nào phải thanh toán nên những người có tên trên đây được hưởng di sản của tôi.


c)    Tất cả những sự phân chia khác đối với khối di sản này (nếu có) trước khi tôi lập bản Di chúc này đều không có giá trị trước pháp luật.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Người làm chứng                                  Người lập Di chúc

 

--------------

Tham khảo tình huống luật sư tư vấn trực tuyến qua tổng đài: 1900.6169 như sau:

Câu hỏi - Sang tên quyền sử dụng đất là di sản thừa kế như thế nào?

Do bố mình mất hồi tháng 9/2015 nhưng không để lại di chúc, ông bà nội mình vẫn còn sống. Cho mình hỏi với trường hợp như bây giờ, mình có thể làm thủ tục gì để có thể sang tên tài sản cho mình, do nhà và đất là tài sản trong hôn nhân của bố mẹ mình. Mình có thể nhờ ông bà làm từ chối thừa kế không? Hay phải làm giấy chuyển nhượn thừa kế sang cho mẹ mình sau đó mẹ mình lại chuyển sang lại cho mình? Do tài sản đó đứng tên cả bố và mẹ mình.

Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự sau đây:

>> Sang tên quyền sử dụng đất là di sản thừa kế theo pháp luật

>> Sang tên quyền sử dụng đất là di sản thừa kế ?

>> Thủ tục sang tên quyền sử dụng đất là di sản thừa kế theo pháp luật

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình! Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác Anh/chị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng
P.Luật sư trực tuyến – Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169