LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu biên bản họp gia đình cập nhật năm 2022

Biên bản họp gia đình thường được sử dụng khi phân chia di sản thừa kế hoặc phân chia đất thuộc sở hữu chung của hộ gia đình, pháp luật hiện hành chưa ban hành cụ thể về mẫu biên bản theo quy định pháp luật, do đó trong phạm vi bài viết này Công ty Luật Minh Gia sẽ cập nhật mẫu biên bản để bạn có thể tham khảo.

1. Luật sư tư vấn về biên bản họp gia đình

Biên bản họp gia đình là văn bản ghi nhận ý kiến của các thành viên trong hộ gia đình liên quan đến các vấn đề quan trọng của gia đình, đặc biệt biên bản họp gia đình được sử dụng nhiều trong các trường hợp phân chia di sản thừa kế hoặc phân chia tài sản chung của gia đình.

Do đó, nếu bạn hoặc gia đình có vướng mắc liên quan đến các biên bản họp gia đình thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời.

>> Luật sư tư vấn về lập biên bản họp gia đình, gọi: 1900.6169

2. Mẫu biên bản họp gia đình

-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

------*------

Hà nội , ngày 15 tháng 08 năm 2021

 

BIÊN BẢN HỌP GIA ĐÌNH

( Về việc: Phân chia phần đất hương hỏa gia đình)

 

Hôm nay, ngày 15 tháng 08 năm 2021 tại nhà Ông/bà .............là (con trưởng):

Nơi họp, lập biên bản họp gia đình

Địa chỉ tại: Thôn/bản/tổ 15, xã/phường ...., huyện/quận ...., tỉnh/thành phố Hà Nội

Gia đình Chúng tôi tiến hành họp mặt các con trai, con gái của Cụ Ông …….(tức cụ) và cụ Bà ….. (tức cụ …..)

Với thành phần và nội dung cuộc họp như sau:

Thành phần tham dự cuộc họp gia đình:

1. Ông ................ -Là con trai trưởng (đã mất), Ông .......... là con trai cả đại diện;

2. Ông .......................................;

3. Ông .......................................;

4. Bà ..........................................;

5. Bà ..........................................;

6. Bà ..........................................;

Nội dung cuộc họp gia đình:

Phần đất hương hỏa do Cụ Ông ............. và cụ Bà ............... (tức cụ ...........) mất để lại không có di chúc là tài sản thừa kế chung của các con (con trai và con gái).

Tất cả mọi thành viên trong gia đình đồng ý để lại cho Ông ........diện tích là..... m2. Phần đất này đã chuyển nhượng cho Ông ..........và vợ là bà ........và tất cả các thành viên trong gia đình đã đồng ý và không tranh chấp.

Phần đất còn lại là: ............... m2 tất cả các thành viên trong gia đình thống nhất phân chia như sau:

- Tất cả các thành viên trong gia đình thống nhất để Ông ............. đứng tên làm đại diện chủ sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ............ do UBND huyện .............. cấp ngày ............tháng ................ năm 20...........

- 100 m2 được dùng làm từ đường dòng họ, không được mua bán, chuyển nhượng dưới mọi hình thức.

- Số diện tích đất còn lại thuộc sở hữu chung của 9 người con, dùng vào mục đích ở và thờ cúng tổ tiên, không được bán (Nếu bán phải có sự đồng ý của tất cả 6 người con, tiền bán được phải được chia đều cho 6 người con theo danh sách trên).

Các thành viên dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các mục nêu trên bằng hình thức giơ tay, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 100%

Không tán thành: không

Ý kiến khác: không  

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành 07 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chữ kỹ của các thành viên gia đình tham gia dự họp

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về biên bản họp gia đình

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG ..............

..............................................

..............................................

3. Tham khảo tình huống về gia đình thỏa thuận phân chia thừa kế

- Đã họp gia đình thỏa thuận chia thừa kế, quyền định đoạt tài sản quy định thế nào?

Câu hỏi:

Xin chào luật sư. Xin luật sư giải đáp dùm trường hợp của tôi. Gia đinh tôi có hai người con là tôi và em trai. Mẹ mất rồi, gia đình tôi đã họp và lập biên bản họp gia đình, Ba tôi không nhận phần đất thừa kế mà chia cho hai anh em tôi mỗi người 500met vuông.

Và phần đất được chia bao gồm căn nhà nằm chính giữa phần đất mỗi người một nửa. Do ở chung nhà em trai tôi nhiều lần nhậu say về làm phiền đến gia đình tôi và vì muốn làm ăn nên tôi muốn bán đi phần đất của mình nhưng em tôi không cho và đuổi gia đình tôi ra khỏi nhà.

Xin hỏi luât sư vây tôi có thể bán đất của tôi mà không cần sự đồng ý của em tôi được không. Tôi đã có giấy phép sử dụng đất rồi.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại điều 167 Luật đất đai năm 2013 có quy định về quyền chuyển nhượng , định đoạt quyền sử dụng đất như sau:

"Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này."

Mà người sử dụng đất là người được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cụ thể: Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với thửa đất xác định.

Theo đó sẽ giải quyết vụ việc của bạn theo hai hướng sau:

Trường hợp 1: Nếu bạn đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất mà bạn được nhận thì bạn đã có toàn quyền của chủ sử dụng đất, trong đó có quyền chuyển nhượng phần đất đó cho người khác.

Trường hợp 2: Nếu như đây là tài sản chung của hai anh em trên giấy chứng nhận  quyền sử dụng đất ghi nhận  cả hai anh em  thì xác định cả hai anh em đều có quyền định đoạt tài sản này. Bạn không được tự ý định đoạt diện tích đất đó.

Đồng thời tại điều 218 Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định về  việc định đoạt tà sản chung như sau:

“1. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền định đoạt phần quyền sở hữu của mình.

2. Việc định đoạt tài sản chung hợp nhất được thực hiện theo thỏa thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp một chủ sở hữu chung theo phần bán phần quyền sở hữu của mình thì chủ sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua.

Trong thời hạn 03 tháng đối với tài sản chung là bất động sản, 01 tháng đối với tài sản chung là động sản, kể từ ngày các chủ sở hữu chung khác nhận được thông báo về việc bán và các điều kiện bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua thì chủ sở hữu đó được quyền bán cho người khác. Việc thông báo phải được thể hiện bằng văn bản và các điều kiện bán cho chủ sở hữu chung khác phải giống như điều kiện bán cho người không phải là chủ sở hữu chung.

…”

Về phần ngôi nhà nằm giữa phần đất mỗi người một nửa mà hiện giờ hai anh em bạn đang sống, trường hợp là tài sản chung của hai anh em  trước khi bạn bán phần sở hữu của mình thì bạn phải thông báo cho em trai bạn trong thời hạn 3 tháng để em trai bạn có quyền ưu tiên mua. Sau thời hạn trên nếu em trai bạn không mua thì bạn có quyền bán phần sở hữu của mình.

Trân trọng.

TƯ VẤN NHANH