Nguyễn Kim Quý

Mất biên bản xử phạt vi phạm hành chính có lấy lại được bằng lái xe?

Luật sư tư vấn về vấn đề xử phạt vi phạm hành chình trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Người vi phạm làm mất biên bản xử phạt vi phạm hành chính có được xin lại biên bản xử phạt và lấy lại bằng lái xe không?

Nội dung tư vấn: Xin chào Anh chị bên luật sư Minh Gia ạ. Em bị trường hợp này mong các anh chị luật sư Minh Gia giúp em ạ Trường hợp của em là 2/9/2017 em bị bắn tốc độ xe máy 58/50km/h tại tỉnh A và đến nay đã là ngày 1/11/2019, nhà em thì ở tỉnh B. Thời gian đó e phải đi Nhật gấp nên không thể đi nộp phạt được ạ. Khi sang Nhật rồi thì em bị mất biên bản xử phạt. Vậy cho em hỏi là em có thể ra trụ sở công an giao thông tại thành phố nơi em ở để xin lại biên bản xử phạt và lấy lại bằng được không ạ. Em cảm ơn

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Bạn bị xử phạt vi phạm hành chính tại tỉnh A. Thẩm quyền xử phạt và thủ tục lập biên bản với hành vi vi phạm của bạn được quy định tại Điều 58 Luật xử phạt vi phạm hành chính 2012 như sau:

“Điều 58. Lập biên bản vi phạm hành chính

1. Khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản, trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản theo quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật này.

Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì việc lập biên bản vi phạm hành chính được tiến hành ngay khi xác định được tổ chức, cá nhân vi phạm.

3. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất 02 bản, phải được người lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký; trường hợp người vi phạm không ký được thì điểm chỉ; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì họ cùng phải ký vào biên bản; trường hợp biên bản gồm nhiều tờ, thì những người được quy định tại khoản này phải ký vào từng tờ biên bản. Nếu người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại từ chối ký thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản.

Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính 01 bản; trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản phải được chuyển ngay đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt.

Trường hợp người chưa thành niên vi phạm hành chính thì biên bản còn được gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó.”

Như vậy, do hành vi vi phạm của bạn diễn ra tại tỉnh A nên thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính với bạn thuộc về cảnh sát giao thông đang thi hành nhiệm vụ tại tỉnh A. Biên bản xử phạt vi phạm hành chính được lập thành ít nhất 2 bản, được giao cho người có hành vi vi phạm một bản để làm căn cứ nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Điều 78 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012:

“Điều 78. Thủ tục nộp tiền phạt

1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt, trừ trường hợp đã nộp tiền phạt quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. Nếu quá thời hạn nêu trên, thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

2. Tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi mà việc đi lại gặp khó khăn thì cá nhân, tổ chức bị xử phạt có thể nộp tiền phạt cho người có thẩm quyền xử phạt. Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm thu tiền phạt tại chỗ và nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn không quá 07 ngày, kể từ ngày thu tiền phạt.

Trường hợp xử phạt trên biển hoặc ngoài giờ hành chính, người có thẩm quyền xử phạt được thu tiền phạt trực tiếp và phải nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày vào đến bờ hoặc ngày thu tiền phạt.

3. Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính bị phạt tiền phải nộp tiền phạt một lần, trừ trường hợp quy định tại Điều 79 của Luật này.

Mọi trường hợp thu tiền phạt, người thu tiền phạt có trách nhiệm giao chứng từ thu tiền phạt cho cá nhân, tổ chức nộp tiền phạt.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Bạn sẽ phải thực hiện việc nộp phạt tại Kho bạc nhà nước trong khoảng thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, trường hợp quá thời hạn trên mà bạn chưa nộp phạt thì bạn còn phải nộp tiền lãi chậm nộp phạt bằng 0,05% trên tổng số tiền nộp phạt với mỗi một ngày chậm nộp. Vì bạn đã làm mất biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của mình nên chưa nộp được tiền phạt vi phạm hành chính, bạn có thể liên hệ cơ quan công an nơi đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mình tại tỉnh A để làm giấy cam đoan và xin lại biên bản xử phạt vi phạm hành chính đồng thời lấy lại bằng.