LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật sư tư vấn về thủ tục khởi kiện đòi tiền cho vay

Luật sư tư vấn về khởi kiện dân sự. Trường hợp cho vay nợ tài sản thì thủ tục khởi kiện tại Tòa án như thế nào? Các bước tiến hành ra sao chi tiết như sau:

Câu hỏi: Tôi có cho cửa hàng vàng bạc gần nhà vay tiền với lãi xuất hàng tháng 1,7 - 2.5% có thỏa thuận kí tên đóng dấu của cửa hàng. Đến nay cũng được 1 năm mà cửa hàng này không thanh toán tiền lãi và tiền gốc cho tôi. Tôi đã nhiều lần yêu cầu cửa hàng thanh toán cho tôi nhưng cửa hàng chỉ khất nợ ngày này qua ngày khác. Giờ tôi muốn khiếu nại tới tòa án để yêu cầu giải quyết thu hồi nợ cho tôi có được không? Và thủ tục như thế nào xin luật sư chỉ giùm? Xin cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, với thắc mắc của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, Về việc bạn muốn yêu cầu Tòa án giải quyết thu hồi nợ có được không?

Theo thông tin bạn cũng cấp thì giữa bạn và cửa hàng vàng bạc đã thỏa thuận ký kết với nhau một hợp đồng vay tài sản có trả lãi. Trường hợp bạn nêu không có dấu hiệu hình sự mà chỉ là quan hệ dân sự thông thường. Bạn có quyền khởi kiện ra Tòa án nhân dân yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật nếu thấy quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Tuy nhiên do bạn không nêu rõ thời hạn của hợp đồng vay tiền giữa hai bên nên chúng tôi chia ra hai trường hợp để bạn tiện theo dõi.

Nếu hợp đồng vay tiền giữa hai bên là hợp đồng vay không kỳ hạn:

Trong trường hợp này, bạn phải thông báo cho bên vay biết việc bạn muốn lấy lại tiền theo quy định tại Khoản 2 Điều 469 BLDS 2015:

“1. Đối với hợp đồng vay không kỳ hạn và không có lãi thì bên cho vay có quyền đòi lại tài sản và bên vay cũng có quyền trả nợ vào bất cứ lúc nào, nhưng phải báo cho nhau biết trước một thời gian hợp lý, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Đối với hợp đồng vay không kỳ hạn và có lãi thì bên cho vay có quyền đòi lại tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên vay một thời gian hợp lý và được trả lãi đến thời điểm nhận lại tài sản, còn bên vay cũng có quyền trả lại tài sản bất cứ lúc nào và chỉ phải trả lãi cho đến thời điểm trả nợ, nhưng cũng phải báo trước cho bên cho vay một thời gian hợp lý.”

Nếu hết thời hạn thông báo mà bên vay vẫn cố tính không trả thì bạn có quyền khởi kiện ra Tòa án nhân dân yêu cầu giải quyết.

Nếu hợp đồng vay tiền giữa hai bên là HĐ có kỳ hạn:

Trong trường hợp này, bạn có quyền khởi kiện ra Tòa án yêu cầu bên vay tiền hoàn trả lại toàn bộ tiền gốc và tiền lãi. Ngoài ra, bạn có quyền yêu cầu bên vay phải trả lãi lãi nợ quá hạn theo lãi suất cơ bản do ngân hàng nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ theo quy định tại Khoản 5 Điều 466 BLDS 2015.

Thứ hai, Về vấn đề lãi suất

Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 quy định về lãi suất như sau:

“1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.”

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn cho vay với lãi suất 1,7-2,5% do đó căn cứ theo quy định trên bạn đang cho vay với lãi suất 20,4 %-30%, căn cứ theo quy định trên thì lãi suất bạn cho vay đã vượt quá lãi suất cơ bản nhưng chưa đến mức lãi nặng theo quy định của bộ luật hình sự.

Khi bạn khởi kiện ra tòa, mức lãi vượt quá mà bạn thu sẽ không được pháp luật bảo vệ.

Hồ sơ khởi kiện bao gồm:

-  Hồ sơ khởi kiện gồm:

+  Đơn khởi kiện (theo mẫu)

+  Giấy tờ vay nợ và các tài liệu khác (nếu có);

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Luật sư tư vấn về thủ tục khởi kiện đòi tiền cho vay. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp.

Hotline: 1900 6169