LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Làm tem giả vé giả - buôn bán tem giả vé giả bị xử lý thế nào?

Tội làm tem giả, vé giả, tội buôn bán tem giả, vé giả được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

 

a) Cơ sở pháp lí


Theo quy định tại Điều 164 Bộ luật hình sự  năm1999, sửa đổi bổ sung 2009: “1. Người nào làm, buôn bán các loại tem giả, vé giả với số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:


a) Có tổ chức;


b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;


c) Thu lợi bất chính lớn;


d) Tái phạm nguy hiểm.


3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

 

b) Cấu thành tội phạm


Chủ thể: người có năng lực TNHS và đạt độ tuổi luật định


Lỗi: cố ý trực tiếp


Hành vi: tương ứng với hai tội nói trên là 2 hành vi:


- Hành vi làm tem giả, vé giả: là hành vi tạo ra vé giả hoàn toàn hoặc sửa nội dung của vé thật như sửa chữa lại ngày, giờ vé đã hết giá trị. Người phạm tội có thể tham gia vào toàn bộ hoặc một công đoạn để làm ra vé giả, tem giả


- Hành vi buôn bán tem giả, vé giả: là hành vi mua đi bán lại các loại tem, vé giả nhằm thu lợi bất chính


Cả hai hành vi trên chỉ bị coi là tội phạm trong trường hợp vé giả, tem giả có số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính hoặc đã bị kết án về hành vi này và chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

 

c) Hình phạt


Khung cơ bản: mức hình phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm (khoản 1)


Khung tăng nặng có mức hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm được áp dụng cho trường hợp phạm tội có một trong các tình tiết quy định tại khoản 2


Hình phạt bổ sung: phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

 

Trân trọng!

CV - Nguyễn Hồng Thơ - Công ty Luật Minh Gia

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Tư vấn nhanh