Lò Thị Loan

Khi nào được thôi gọi nhập ngũ và học liên thông từ trung cấp lên đại học có được tạm hoãn gọi nhập ngũ hay không?

Pháp luật hiện nay đã có quy định những trường hợp tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự. Vậy trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ trong trường hợp học liên thông từ trung cấp lên đại học, khi nào thì được thôi gọi nhập ngũ và các vấn đề pháp lý liên quan. Đây là thắc mắc của rất nhiều người đã liên hệ với Luật Minh Gia để được hướng dẫn. Nếu bạn cũng có thắc mắc tương tự thì hãy liên hệ với chúng tôi

1) Luật sư tư vấn quy định pháp luật về tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Khi bạn có thắc mắc và liên hệ với Luật Minh Gia, Luật sư chúng tôi sẽ hướng dẫn, tư vấn để bạn nắm được các quy định về tạm hoãn nghĩa vụ quân sự như:

+ Nắm được các điều để được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự;

+ Nắm được các trình tự, thủ tục để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự;

+ Biết được những trường hợp nào được thôi gọi nhập ngũ;

Để liên hệ với chúng tôi và yêu cầu tư vấn, bạn vui lòng gửi câu hỏi hoặc Gọi: 1900.6169 , bên cạnh đó bạn có thể tham khảo thêm thông qua tình huống chúng tôi tư vấn sau đây: 

2) Quy định pháp luật về các trường hợp được thôi gọi nhập ngũ và tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Nội dung tư vấn: Xin hỏi Luật sư tôi được biết, nếu các cháu theo học hệ Cao đẳng, hoặc Đại học thì phải thực hiện luật và gọi khám tuyển nghĩa vụ Quân sự đến hết năm 27 tuổi, còn lại gọi đến hết 25 tuổi.Trường hợp của tôi, nếu năm nay cháu đi khám mà vẫn chưa phải đi, có thể vì sức khỏe, hoặc đủ sức khỏe nhưng đã đủ quân không phải đi nghĩa vụ Quân sự thì cháu đã được thôi gọi chưa, hay gọi đến khi nào, vì cháu học hệ Trung cấp?. Với công việc của cháu ngàng có quy định nếu là Trung cấp khi ra trường công tác phải đủ 3 năm = 36 tháng thì mới được đi học liên thông. Cháu đã đủ thời gian thực tế và đã có Quyết định của cơ quan cho đi học được gần một năm nay rồi, nếu gọi đến năm 27 tuổi thì sẽ rất khó cho cháu.Mong Luật sư tư vấn giúp.Xin trân trọng cảm ơn Luật sư.

Trả lời: Cám ơn bác đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau

Thứ nhất, khi nào được thôi gọi nhập ngũ:

Căn cứ vào Điều 30 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định về độ tuổi gọi nhập ngũ như sau:

“ Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi”.

Như vậy, theo quy định trên độ tuổi gọi nhập ngũ là từ 18 tuổi đến 25 tuổi, đối với những công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Thứ hai, các trường hợp được tạm hoãn gọi nhập ngũ:

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định về tạm hoãn gọi nhập ngũ như sau:

“Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ:

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo”.

Theo quy định này, sẽ được tạm hoãn gọi nhập ngũ nếu như thuộc một trong các trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều này như chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của hội đồng khám sức khỏe, là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo;...

Và theo quy định tại tại khoản 3 Điều này, công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ được quy định tại khoản 1 này nếu không còn lý do để tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ : “3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ”.  

Như vậy, khi hết lý do tạm hoãn gọi nhập ngũ thì sẽ được gọi nhập ngũ hoặc nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

Mặt khác, các trường hợp được tạm hoãn gọi nhập ngũ còn được quy định chi tiết tại Điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BQP, theo đó tại khoản 1 Điều này quy định chi tiết về các trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ theo khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 như sau:
“1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây: 
a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe. 
b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) xác nhận. 
c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%. 
d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. 
đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định. 
e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. 
g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo”.

Theo hướng dẫn này, đối với công dân đang được đào tạo trình độ đại học phải là đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng phải là cao đẳng  hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Như vậy căn cứ vào các quy định trên, đối với trường hợp của bác, nếu năm nay cháu của bác đi khám mà vẫn chưa phải đi có thể vì lý do sức khỏe hoặc đã đủ quân như bác đề cập thì cháu của bác vẫn chưa được thôi gọi nhập ngũ và sẽ chỉ được thôi gọi nếu như cháu của bác đã hết độ tuổi gọi nhập ngũ theo quy định tại Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 (cụ thể là khi hết 27 tuổi). Cháu của bác cũng không thuộc trường hợp được tạm hoãn gọi nhập ngũ, việc tạm hoãn gọi nhập ngũ chỉ được đặt ra đối với trường hợp đang học đại học hệ chính quy và cao đẳng hệ chính quy; đối với học liên thông thì việc học phải liên tục không gián đoạn của một trình độ đào tạo, phải là đào tạo theo quy chế đào tạo đại học hệ chính quy hoặc cao đẳng hệ chính quy, trong trường hợp cháu của bác hiện nay đang được đào tạo liên thông tuy nhiên đã có sự gián đoạn về thời gian đào tạo từ trung cấp lên đại học do đó cũng không đủ điều kiện để được tạm hoãn gọi nhập ngũ.