LS Trần Khánh Thương

Nhiệm vụ của thủ quỹ quy định thế nào?

Thủ quỹ là người được phân công hoặc giao nhiệm vụ để quản lý, theo dõi vẫn đề thu, chi quỹ của cơ quan, tổ chức, đảm bảo sự công khai, minh bạch trong việc sử dụng quỹ của cơ quan, tổ chức. Vậy nhiệm vụ và quyền hạn của thủ quỹ được quy định như thế nào? Trường hợp xảy ra mất mát quỹ, thủ quỹ phải chịu trách nhiệm gì?

Yêu cầu tư vấn:  Thưa văn phòng luật Gia Minh tôi có thắc mắc này xin văn phòng tư vấn giúp tôi: tôi làm quỹ thu ngân tại công ty HL trong quá trình làm 1 ngày có 2 người làm chúng tôi làm ca và hôm đó tôi làm ca sáng có bàn giao ca lại cho nhân viên khác trong quá trình làm nhân viên đó hết ca đi về cất tiền vào két (cái két đó chỉ 1 người có chìa khóa) nhưng sáng hôm sau người đó đến mở két ra két không  bị cạy phá mà lại bị mất tiền, hiện tại nhân viên đó đang bị đình chỉ chờ cty khởi kiện tội (thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng) vì nhân viên đó mới về làm và tôi chưa bàn giao mã két thì xin hỏi văn phòng luật tư vấn nếu như tôi chưa bàn giao mã két tôi có bị trách nhiệm gì trong sự việc này không ạ!

Nội dung tư vấn: Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia. Dựa trên câu hỏi của Quý khách, công ty Luật Minh Gia đưa ra nội dung tư vấn như sau:

Theo như thông tin mà bạn cung cấp thì người nhân viên đã bàn giao công việc vào tối hôm trước cũng là người giữ chìa khóa kết và chìa khóa này chỉ một người có thể giữ. Sáng hôm sau thì tiền trong két bị lấy mất, chưa chứng minh được dấu hiệu trộm cắp.

Về trách nhiệm của người nhân viên nhận bàn giao:

Căn cứ theo Điều 129 Bộ Luật Lao động 2019 thì:

“1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật hoặc nội quy lao động của người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 102 của Bộ luật này.

2. Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường hoặc nội quy lao động; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh nguy hiểm, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.”

Như vậy vấn đề cần được xác định chính là có phải người nhân viên kia đã không cẩn thận khi khóa két và để mất tài sản của công ty hay không. Nếu họ đã không cẩn thận khi khóa két mới dẫn đến sự việc công ty mất tài sản thì đây là lỗi của người nhân viên đó, và sơ suất của họ nên họ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Về trách nhiệm của bạn - Thủ quỹ công ty:

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đã không bàn giao mã két lại cho nhân viên này. Cần xem xét  công ty có quy định về việc bạn có trách nhiệm bàn giao mã két cho nhân viên mới hay không. Nếu công ty không quy định trách nhiệm này, thì vấn đề mất tiền không liên quan đến trách nhiệm của bạn. Tuy nhiên nếu công ty có quy định hoặc công việc trên thực tế cho thấy rõ là bạn phải bàn giao lại mã két, tuy nhiên bạn đã không làm. Nếu như chứng minh được có mối liên hệ giữa việc không bàn giao mã két của bạn với việc người nhân viên đó không thể hoàn thành toàn vẹn trách nhiệm thì bạn cũng có lỗi trong trường hợp này và phải chịu trách nhiệm bồi thường liên đới.

Căn cứ theo Điều 587 Bộ Luật Dân sự 2015 thì: Trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại thì những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường của từng người cùng gây thiệt hại được xác định tương ứng với mức độ lỗi của mỗi người; nếu không xác định được mức độ lỗi thì họ phải bồi thường thiệt hại theo phần bằng nhau.

Hotline: 1900 6169