LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Hỏi tư vấn về di chúc hợp pháp

Nội dung câu hỏi: Ông ngoại tôi năm nay đã 84 tuổi, có hai người con và hiện nay chỉ còn mẹ tôi. Ông bà có viết di chúc để lại tài sản cho tôi, bản di chúc được đánh máy, có chứng thực của UBND xã, có chữ ký của ông bà.Xin hỏi bản di chúc có hợp pháp không? Tôi có được quyền thừa kế không? Nếu mẹ tôi khiếu nại thì có được chia thừa kế không? (mẹ tôi đã được ông bà cho riêng).

 

>> Hỏi tư vấn về di chúc hợp pháp, gọi 19006169

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Theo Ðiều 630 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về di chúc hợp pháp như sau:

 

"1.Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:


a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;


b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật".

 

Và tại Ðiều 644 Bộ luật dân sự 2015 quy định về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc:

 

"Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:


1.   Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;


2.   Con đã thành niên mà không có khả năng lao động".

 

Đối với di chúc bằng văn bản có chứng thực thì không cần thêm điều kiện gì nữa để có hiệu lực về hình thức. Vì thế bản di chúc trên của ông bà bạn đã hợp pháp. Do đó bạn có quyền thừa kế di sản để lại của ông bà bạn sau khi ông bà bạn mất. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật thì có một số đối tượng được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào di chúc (Điều 644 BLDS 2015), theo đó nếu mẹ bạn mà hiện tại không có khả năng lao động thì sẽ thuộc vào đối tượng này và sẽ được hưởng 1 phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật. Còn trong trường hợp mẹ bạn vẫn có khả năng lao động thì mẹ bạn sẽ không nằm trong diện này và nếu mẹ bạn khiếu nại cũng sẽ không được chia thừa kế.

 

Trân trọng

P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

 

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Tư vấn nhanh