Trần Việt Dũng

Hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Luật sư tư vấn miễn phí qua Email về trường hợp lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ


Nội dung tư vấn: Xin chào Luật sư ! Tôi có câu hỏi, xin được tư vấn như sau: 
Hiện nay, tôi đang công tác tại UBND xã. Có 01 anh làm công tác Tư pháp hộ tịch thường xuyên vi phạm việc thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định 93/2007 - TTgCp ngày 22/6/2007, cụ thể: Trong thời gian qua, anh này thường xuyên tự nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân giải quyết xong tự giao trả kết quả mà không thông qua Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả theo quy định, mặc dù cơ quan đã nhắc nhỡ nhiều lần nhưng vẫn tái phạm. Thời gian gần đây, Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả của UBND xã đã phát hiện anh này thậm chí còn giả mạo chữ ký của cán bộ làm công tác Tiếp nhận và giao trả kết quả để ký vào giấy biên nhận rồi giao cho người dân. Qua sự việc trên cho thấy anh này đã có hành vi giả mạo chữ ký của người khác, mặc dù có mục đích gì hay không, có gây thiệt hại gì hay chưa, nhưng đây cũng là hành vi nguy hiểm. Như vậy, anh cán bộ Tư pháp này bị xử lý như thế nào theo Luật, thưa Luật sư ? Xin trân trọng cảm ơn.

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo những gì bạn cung cấp thì việc làm của anh cán bộ tư pháp, tự nhận và giao trả hồ hồ sơ không qua trình tự là vi phạm quy định của pháp luật. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện công việc của mình anh ta còn có hành vi giả mạo chữ ký.

Tại Điều 357 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ như sau:

“Điều 357. Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

3. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

4. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.”.

Như vậy, trong khi thực hiện công việc của mình, anh cán bộ tư pháp đã giả mạo chữ ký để vì mục đích riêng tư, cá nhân. Hành vi này vượt quá quyền hạn, thẩm quyền của anh cán bộ tư pháp.

Vì vậy, tuỳ vào mức độ vi phạm của anh cán bộ tư pháp thì hành vi nêu trên có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Phòng luật sư tư vấn – Công ty Luật Minh Gia.